Resultater og vinnere 2019

Vinnere

Resultatene fra turneringens andre runde er klare! Til sammen ble det avgjort 44 spørsmål i 2019, med over 87 000 prediksjoner fra rundt 1100 deltagere.

 • I snitt traff deltagerne omtrent akkurat like godt som tilfeldig gjetning på alle spørsmålene.
 • Ekspertene traff i snitt best, etterfulgt av forskerne. I 2018 var det omvendt.
 • Som i fjor var det små forskjeller mellom kjønn, alder og militær grad, men det var en sammenheng mellom høyere utdanningsnivå og bedre treffsikkerhet.
 • Den beste deltageren i 2019 var Tormod Ryeng, etterfulgt av Lloyd Andreassen og Svenn Torgersen. I tillegg ble det kåret en rekke andre individuelle vinnere, som beste fagperson, offiser og ekspert.
 • Beste forsvars- og fagmiljø ble (mistenkelig nok) FFI selv, etterfulgt av Forsvarsdepartementet og Forsvarets høgskole. Samtidig var det flere andre miljøer som traff bedre, men ikke hadde nok deltagere.

Her kan du lese mer om de overordnede resultatene, og se hvem som vant de individuelle titlene og prisen for beste forsvars- og fagmiljø. Alle som har svart på minst ett spørsmål har fått en mail med individuelle resultater, inkludert beste og verste plassering, hvor ofte de var blant de beste, og hva plasseringen deres ville vært dersom treffsikkerheten hadde blitt målt på en annen måte.

Om spørsmålene og deltagerne i perioden
Antall spørsmål44
Antall prediksjoner87383
Antall deltagere1104
Andel kjønnMenn: 86%, Kvinner: 14%
Gjennomsnittsalder42.06 år
Andel med forsvars- og sikkerhetspolitisk erfaring32.1%
Interesse for forsvars- og sikkerhetspolitikk (snitt)5 - ganske stor
Tro på egen prediksjonsevne (snitt)4 - litt god

Av 1104 deltagere i 2019 var det 768 deltagere som svarte på minst 20 % av spørsmålene, som er minstekravet for å få en sammenlagt plassering og for å kunne konkurrere om titlene.

Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes den gjennomsnittlige Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

Deltagerne traff omtrent akkurat like godt (eller dårlig) som Apen, med en gjennomsnittlig Brier score på 0,534 sammenlignet med Apens på 0,544.

Hvor godt traff ulike grupper deltagere?

I snitt traff ekspertene (fagfolk som også er brukt i media) aller best i 2019, etterfulgt av forskerne. Det var generelt liten forskjell mellom kjønn, alder og militære grader, men det høyre utdanningsnivå hang sammen med bedre treffsikkerhet. I snitt traff de fleste deltagergruppene dårligere enn Apen, som fordelte sannsynligheten likt på alle alternativer på alle spørsmål.

Slik så de sammenlagte grupperesultatene ut i 2019:

Til sammenligning var det forskerne som traff best i 2018, etterfulgt av ekspertene. Ellers var det små forskjeller mellom resultatene fra 2019 og fra i fjor. Slik så grupperesultatene ut i 2018:

Individuelle vinnerkategorier

Her listes alle individuelle vinnere innenfor hver kategori. Dersom en deltager har vunnet flere kategorier, utgår de andre kategoriene som han eller hun også har vunnet. I denne perioden utgikk Beste lekmann, Beste forsvarsforsker og Beste ydmyke amatør. Kriteriene for hver vinnerkategori kan du lese her. Alle individuelle vinnere får tilsendt et krus i premie!

Alle individuelle vinnere er basert på summen av deltagernes Accuracy score. Her er det om å gjøre å få lavest mulig score. Jo mer negativ, jo bedre. Les mer om hvordan scorene beregnes her.

NB! Alle opplysningene om deltagerne er basert på selvrapportert informasjon ved registrering. Det vil si at en deltager som oppga at han eller hun var forsker ved registrering også regnes som forsker i resultatene her, med mindre deltageren har opplyst om endringer.

Beste deltager

Denne tittelen går til den beste av alle 768 deltagere i år. Vinneren ble:

 • Tormod Ryeng. Han fikk en sammenlagt score på -6,503. Han vant med relativt stor margin foran andreplassen (Lloyd Andreassen) på -5,524 og tredjeplassen (Svenn Torgersen) på -5,255.
Beste fagperson

Denne tittelen går til den beste av alle deltagerne som har oppgitt at de har forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring. Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 244. Vinneren ble:

 • Simen E. Rustad. Av alle deltagerne kom han på 4. plass. Han vant også prisen for Beste deltager i 2018.
Beste offiser

Denne tittelen går til den beste deltageren som er offiser (OF1-OF9). Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 150. Vinneren ble:

 • Anonym. Av alle deltagere kom vedkommende på 12. plass.
Beste befal

Denne tittelen går til den beste deltageren som er befal (OR5-OR9). Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 27. Vinneren ble:

 • Steinar S. Baar. Av alle deltagerne kom han på 18. plass.
Beste ekspert

Denne tittelen går til den beste deltageren som har oppgitt at de har forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring, at de har blitt intervjuet av media som “ekspert” og hvis navn gir minst ett faglig treff i mediearkivet ATEKST. Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 66. Vinneren ble:

Beste kvinne

Denne tittelen går til den beste kvinnen i turneringen, og kåres for å oppmuntre til flere kvinnelige deltagere. Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 85. Vinneren ble:

 • Marie Røsøk. Av alle deltagerne kom hun på 10. plass.
Beste selvsikre amatør

Denne tittelen går til den beste deltageren uten forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring, men som likevel har svart at de har en litt, ganske eller svært god evne til å forutsi forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 167. Vinneren ble:

 • Svenn Torgersen. Av alle deltagerne kom han på 3. plass.
Beste beskjedne amatør

Denne tittelen går til den beste deltageren uten forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring og som har svart at de har en hverken dårlig eller god evne til å forutsi forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 263. Vinneren ble:

 • Per B. Lilje. Av alle deltagere kom han på 6. plass.
Topp 20 deltagere

Her kan du se alle deltagerne som havnet blant de 20 beste i perioden.

NavnScore
1Tormod Ryeng-6.5031
2Lloyd Andreassen-5.5238
3svenn torgersen-5.2547
4Simen E Rustad-5.1262
5Jonas Myhre Christiansen-5.0458
6Per B. Lilje-4.8527
7Kjetil Waggestad-4.8462
8Bjørn Arne Johansen-4.423
9Eirik Torsvoll-4.3078
10Marie Røsok-4.2766
11Mari Helene Farstad-4.0892
12Anonym-3.9774
13Hannibal Fossum-3.8227
14Håvard Granlund-3.7468
15Nikolai Mejdell Hektoen-3.5585
16Iver Johansen-3.5322
17Trond Sverre Mariussen-3.5121
18Steinar S Baar-3.4847
19Torgeir Broen-3.3325
20Halvor Kippe-3.2841
Beste forsvars- og fagmiljø

I tillegg til individuelle vinnere kåres det én vinner innenfor kategorien “Beste forsvars- og fagmiljø”, som får en egen pokal. Denne går til miljøet med den beste gjennomsnittlige Accuracy-scoren. Her vektes deltagernes Accuracy scores like mye, uavhengig av hvor mange spørsmål hver enkelt har svart på. Det forutsettes imidlertid at miljøet har minst 10 deltagere som hver for seg har svart på minst 20 % av spørsmålene. N = antallet deltagere i miljøet som oppfyller minstekravet.

1.plassen og vinneren ble:

 • Forsvarets forskningsinstitutt (n=124), som fikk en score på 0,071.

På 2. og 3. plass kom:

 • Forsvarsdepartementet (n=12), som fikk en score på 0,110.
 • Forsvarets høgskole (n=39), som fikk en score på 0,111.

Det var imidlertid fire miljøer som fikk en bedre score enn alle disse, men som ikke vant, fordi de ikke oppfylte kravet til antallet aktive nok deltagere. Disse var:

 1. Justisdepartementet (n=7), som fikk en score på 0,041.
 2. Universitet i Oslo (n=9), som fikk en score på 0,044. Disse vant i fjor og manglet bare én deltager i 2019 for å vinne i år også.
 3. Universitet i Tromsø (n=6), som fikk en score på 0,047.
 4. Utenriksdepartementet (n=6), som fikk en score på 0,053.

Alle disse miljøene hadde egentlig flere enn 10 deltagere, men ikke mange nok som oppfylte kravet om å ha svart på minst 20 % av spørsmålene.

Hvilke spørsmål er kåringene basert på?

Alle spørsmål som hadde 31. desember 2019 som sluttdato, eller som omhandlet hendelser som har inntruffet senest denne datoen, inngår i datagrunnlaget for 2019-perioden. Spørsmål som oppfyller disse kriteriene, men som per 14. januar ikke har kunnet la seg avgjøre (f.eks. på grunn av manglende informasjon), er ikke med og vil i stedet telle i neste periode.

Her er alle 44 spørsmålene som har blitt avgjort i løpet av denne perioden: