Prediksjoner: 2020-spesial

41 % sannsynlig med et fysisk angrep på europeiske styrker rundt Den arabiske halvøy der Iran anklages for å stå bak i 2020. 16 % sannsynlig med en israelsk bakkeoperasjon inn i Syria, 17 % i Libanon og 10 % for i begge. Samtidig anses det som 29 % sannsynlig med en internt væpnet konflikt i Libanon.

I Europa anses det som 45 % sannsynlig at det ikke skjer noen terrorangrep der minst 5 personer blir drept i 2020, men 46 % sannsynlig med 1-3 slike angrep. Selv om det anses som mest sannynlig (49 %) at ingen vil bli forsøkt likvidert av et annet land i Vest-Europa, regnes det som 43 % sannsynlig at 1-3 personer blir det, men bare 7 % for 4-6 personer.

65 % sannsynlig at hverken Russlands eller Norges ambassadører kalles inn inn på teppet i 2020, og bare 11 % for at begge blir det. Mest sannsynlig (56 %) med et omtrent uendret antall asylsøknader (2000-2999) til Norge i 2020, og bare 6 % sannsynlig for det øker til minst 4000.

18 % sannsynlig at minst fem republikanere vil stemme for at Trump er skyldig i den kommende riksrettssaken. 35 % sannsynlig at oljeprisen overstiger $80 i 2020, men bare 8 % at den vil falle under $40. Det mest sannsynlige (43 %) er også en omtrent dollarkurs på 8,50-8,99 kr i snitt.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden619
Gj.snittlig alder43.2 år
Andel fra forsvarssektoren46%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring30%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring9.97 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.5 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 30. desember 2019, kl. 0900, til mandag 13. januar 2020, kl. 0859. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

Ambassadører Russland Norge
Terrorangrep Europa
Israel bakkestyrker Syria Libanon
Internt væpnet konflikt Libanon
Asylsøknader Norge
Oljepris
Dollarkurs
Europeiske styrker Iran angrep
Likvideringer Vest-Europa