Nytt svar: Ingen terrorangrep med minst 5 drepte i Europa

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2019?

 • 52 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere traff i snitt best. Offiserer (OF5-OF9) og eksperter i media traff bedre enn resten. Kvinner traff litt bedre enn menn, og deltagerne med høyest utdanning traff noe bedre enn resten.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets fellestjenester og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra Cyberforsvaret og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt dårligst.
Om spørsmålet og svaret
Publisert26. desember 2018
SpørsmålHvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2019?
Svaralternativer1: Ingen angrep, 2: 1-3 angrep, 3: 4-6 angrep, 4: Minst 7 angrep
Riktig svar1: Ingen angrep
Antall deltagere601

Kilde: Det har vært flere terrorangrep i Europa i 2019, men ingen angrep der minst 5 personer (utenom gjerningspersonene) har blitt drept. De mest alvorlige terrorangrepene i Europa i 2019 var:

 • I mars ble ingen drept i en knivstikkingsepisode i et fengsel i Frankrike (islamistisk).
 • I mai ble ingen drept, men 13 skadd i en eksplosjon utenfor et bakeri i Lyon, Frankrike (islamistisk).
 • I august ble ingen drept i et angrep på en moske i Bærum, Norge, men gjerningspersonen drepte sin egen stesøster forut for angrepet (høyreekstremt).
 • I oktober ble to drept i en skyteepisode nær en synagoge i Tyskland (høyreekstremt).
 • I oktober ble fire drept i en knivstikking på et politihovedkvarter i Paris, Frankrike (islamistisk).
 • I november ble to drept i en knivstikking i London, Storbritannia (islamistisk).

Det har derimot vært flere, mye dødeligere angrep i andre deler av Vesten, hvorav de mest alvorlige var to høyreekstreme angrep i Christchurch, New Zealand (51 drepte) og i Texas, USA (22 drepte). 7 ble også drept av en veibombe i Tyrkia i september, men Tyrkia var ikke med i dette spørsmålet.

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?
Prediksjoner
Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

Deltagere vs Apen

315 av 601 deltagere (52,4 %) traff bedre enn Apen, som tippet 25 % på alle fire svaralternativer. 284 deltagere (47,3 %) traff dårligere.

Hvilke deltagere traff best?
NavnScore
1Jan Pay-0.5617
1Helene Berg-0.5617
1Eivinn Fjellhammer-0.5617
1Anonym-0.5617
1Tomas Lunde Jensen-0.5617
1Jan Arild Teland-0.5617
1Randi Ellingsen-0.5617
1Jostein Saksen-0.5617
1Terje Noren-0.5617
1Karl Erik Haug-0.5617
1Anonym-0.5617
1Nils Egil Lie-0.5617
1Stian Skår Ludvigsen-0.5617
1Roar Ingstad Teige-0.5617
1Anonym-0.5617
1Bjørn Ove Halvorsen-0.5617
17Lloyd Andreassen-0.56
18Jarand Narbuvold-0.5584
19Ole Jakob Mikalsen-0.5573
20Arild Skjold-0.555
20Per Øivind Berg-0.555
20Kåre Brændeland-0.555
20Martin Storli Værnes-0.555
20Hans Morten Vardøy-0.555
20sveinung torgersen-0.555
Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?
Forsvars- og fagmiljøer
Hvilke grupper deltagere traff best?
Deltagergrupper
Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.