Månedlige arkiver: januar 2020

Hva skjer etter at prediksjonsturneringen avsluttes i 2021?

Etter planen blir 2020 det siste året i turneringen. Alle spørsmål som du har svart på og som avgjøres før 15. januar 2021, vil inngå i dine sammenlagte resultater for 2020-runden og for turneringen som helhet. Da vil vi også kåre de endelige vinnerne.

Etter dette vil det imidlertid være flere spørsmål som ennå ikke er avgjort. Med mindre du melder deg av, vil du fortsatt få tilsendt score og plassering på spørsmålene dine etter 2020. Dette gjøres for at du skal få vite hvordan du ender opp med å gjøre det til slutt, men svarene vil sendes i bolker, ikke fortløpende, og resultatene vil ikke lenger publiseres på hjemmesiden.

Nytt svar: Brexit-avtale godkjent i Parlamentet

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva skjer videre med Brexit etter valget?

 • 60 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og FFI traff i snitt best. Flertallet av forsvars- og fagmiljøene traff dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarets materiell, Hæren og Cyberforsvaret traffi snitt dårligst.
 • De eldste aldersgruppene traff i snitt langt bedre enn de yngste. Det samme gjorde deltagerne med høyest utdanningsnivå, mens eksperter som er brukt på media traff bedre enn andre fagfolk.
Fortsett å lese Nytt svar: Brexit-avtale godkjent i Parlamentet

Nytt svar: FrP ut av Solberg-regjeringen

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil noen av partiene forlate dagens Solberg-regjering det neste året?

 • 72 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Kvinner, deltagere mellom 50 og 69 år og de med videregående skole som høyeste utdanning, traff i snitt best. Befalene (OR5-OR9) slo de andre militære, mens ekspertene i media ble slått av andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Utenriksdepartementet, Forsvarsmateriell og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarsstaben, Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: FrP ut av Solberg-regjeringen

Nytt svar: Ny russisk statsminister

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Putin utnevne en ny statsminister i løpet av inneværende presidentperiode?

 • 73 % av deltagerne traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF1-OF4) traff best. Kvinner traff langt bedre enn menn, mens ekspertene fra media traff dobbelt så dårlig som andre fagfolk. Ellers var det ingen betydelige forskjeller mellom ulike aldersgrupper eller utdanningsnivåer.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarets fellestjenester og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarsstaben, Universitetet i Oslo og Luftforsvaret traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ny russisk statsminister

Resultater og vinnere 2019

Vinnere

Resultatene fra turneringens andre runde er klare! Til sammen ble det avgjort 44 spørsmål i 2019, med over 87 000 prediksjoner fra rundt 1100 deltagere.

 • I snitt traff deltagerne omtrent akkurat like godt som tilfeldig gjetning på alle spørsmålene.
 • Ekspertene traff i snitt best, etterfulgt av forskerne. I 2018 var det omvendt.
 • Som i fjor var det små forskjeller mellom kjønn, alder og militær grad, men det var en sammenheng mellom høyere utdanningsnivå og bedre treffsikkerhet.
 • Den beste deltageren i 2019 var Tormod Ryeng, etterfulgt av Lloyd Andreassen og Svenn Torgersen. I tillegg ble det kåret en rekke andre individuelle vinnere, som beste fagperson, offiser og ekspert.
 • Beste forsvars- og fagmiljø ble (mistenkelig nok) FFI selv, etterfulgt av Forsvarsdepartementet og Forsvarets høgskole. Samtidig var det flere andre miljøer som traff bedre, men ikke hadde nok deltagere.

Her kan du lese mer om de overordnede resultatene, og se hvem som vant de individuelle titlene og prisen for beste forsvars- og fagmiljø. Alle som har svart på minst ett spørsmål har fått en mail med individuelle resultater, inkludert beste og verste plassering, hvor ofte de var blant de beste, og hva plasseringen deres ville vært dersom treffsikkerheten hadde blitt målt på en annen måte.

Fortsett å lese Resultater og vinnere 2019

Prediksjoner: 2020-spesial

41 % sannsynlig med et fysisk angrep på europeiske styrker rundt Den arabiske halvøy der Iran anklages for å stå bak i 2020. 16 % sannsynlig med en israelsk bakkeoperasjon inn i Syria, 17 % i Libanon og 10 % for i begge. Samtidig anses det som 29 % sannsynlig med en internt væpnet konflikt i Libanon.

I Europa anses det som 45 % sannsynlig at det ikke skjer noen terrorangrep der minst 5 personer blir drept i 2020, men 46 % sannsynlig med 1-3 slike angrep. Selv om det anses som mest sannynlig (49 %) at ingen vil bli forsøkt likvidert av et annet land i Vest-Europa, regnes det som 43 % sannsynlig at 1-3 personer blir det, men bare 7 % for 4-6 personer.

65 % sannsynlig at hverken Russlands eller Norges ambassadører kalles inn inn på teppet i 2020, og bare 11 % for at begge blir det. Mest sannsynlig (56 %) med et omtrent uendret antall asylsøknader (2000-2999) til Norge i 2020, og bare 6 % sannsynlig for det øker til minst 4000.

18 % sannsynlig at minst fem republikanere vil stemme for at Trump er skyldig i den kommende riksrettssaken. 35 % sannsynlig at oljeprisen overstiger $80 i 2020, men bare 8 % at den vil falle under $40. Det mest sannsynlige (43 %) er også en omtrent dollarkurs på 8,50-8,99 kr i snitt.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: 2020-spesial

Nytt svar: Ikke mer enn 383 asylsøknader på én måned siste 1,5 år

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil være det høyeste antallet asylsøknader som blir registrert på én måned i Norge frem mot 2020?

 • 89 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergrupper traff i snitt mye bedre enn tilfeldig gjetning. Forskere traff best, og deltagere med høyeste utdanningsnivå traff bedre enn resten. Menn traff bedre enn kvinner, mens eksperter i media traff litt dårligere enn andre fagfolk. Ellers var det relativt små forskjeller mellom aldersgrupper og militære grader.
 • Alle forsvars- og fagmiljøer traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra FFI, Forsvarsdepartementet og Universitet i Oslo traff i snitt best.
Fortsett å lese Nytt svar: Ikke mer enn 383 asylsøknader på én måned siste 1,5 år

Kåring av vinnere 2019

Resultatene fra turneringens andre runde (2019) vil bli basert på alle spørsmål som er stilt senest 31. desember 2019, og som det foreligger svar på senest 14. januar 2020.

Etter 14. januar vil det kåres vinnere for 2019, og alle deltagere vil motta en mail med oppsummering av sine individuelle resultater for dette året. Fra 15. januar vil deltagernes sammenlagte resultater for inneværende år nullstilles, og det vil bli kåret nye vinnere for året 2020. Sammenlagte resultater fra turneringen som helhet videreføres.

Du kan lese mer om vinnerkategorier og -kriterier her.

Nytt svar: Iransk marineøvelse med Russland og Kina i Indiahavet og Omanbukta

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Russland og Iran avholde minst én felles marineøvelse i 2019, og vil dette inkludere Hormuzstredet?

 • 58 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Kvinner traff imidlertid best av alle, og langt bedre enn menn. Deretter fulgte eksperter og befal (OR5-OR9). Deltagerne med høyest utdanning traff også best, men ellers var det små forskjeller.
 • Bare deltagerne fra Forsvarsdepartementet traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Deretter fulgte deltagerne fra Sjøforsvaret, Forsvarets operative hovedkvarter og Universitetet i Oslo, mens deltagerne fra Forsvarets fellestejenster, Justisdepartementet og Forsvarsmateriell traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Iransk marineøvelse med Russland og Kina i Indiahavet og Omanbukta

Nytt svar: Dollarkurs på 8,8 kr

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2019?

 • 59 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne mellom 20 og 29 år, mellom 60 og 69 år og med høyere utdanning mellom 0 og 3 år traff i snitt best.
 • Kvinner og menn traff omtrent like godt. Det samme gjaldt eksperter i media og andre fagfolk.
 • Deltagerne fra Forsvarets fellestjenester, Luftforsvaret og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarsstaben, Forsvarets logistikkorganisasjon og Heimevernet traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Dollarkurs på 8,8 kr