Ny spørsmålsrunde: 2020-spesial

En ny spørsmålrunde er ute. Dette er en nyttårsspesial med dobbelt så mange spørsmål som vanlig.

Her spørres det om riksrettssaken mot Trump, ambassadører som kalles inn på teppet, terrorangrep i Europa, israelske bakkeoperasjoner i Libanon og Syria, mulig borgerkrig i Libanon, asylsøknader til Norge, svingninger i oljeprisen, dollarkursen, iranske angrep på europeiske styrker, og likvideringer i Vest-Europa.

Runden er åpen t.o.m. mandag 13. januar 2020, kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 30. desember kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Vil minst fem republikanske senatorer stemme for at Trump skal dømmes i riksrettssaken?

Riksrettssaken mot Trump skal nå behandles i Senatet. Av totalt 100 seter har Trumps eget parti (Republikanerne) et flertall på 53. Demokratene og andre senatorer, som trolig ønsker ham dømt, har bare 47. Det kreves 67 stemmer for at Trump blir dømt. På grunn av republikanernes flertall vil Trump derfor mest trolig bli frifunnet.

Det er imidlertid usikkert hvor mange, om noen, republikanske senatorer som vil stemme for å dømme sin egen president. I riksrettssaken mot den demokratiske Bill Clinton stemte ingen demokratiske senatorer for at han var skyldig. Saken mot Trump anses som mer alvorlig (nasjonal sikkerhet), men «partipisken» (presset om å stemme likt partiet) kan også være sterkere i dagens politiske klima.

Svaret baseres på det høyeste antallet republikanske senatorer som stemmer for at Trump er «skyldig» i noen av Senatets avstemminger. Det forutsettes at «skyldig» innebærer en praktisk konsekvens for Trump, f.eks. avsettelse eller tap av makt, ikke bare symbolske konsekvenser, som irettesettelser.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på teppet» av hverandres myndigheter i løpet av 2020?

Sist Norges ambassadør ble «kalt inn på teppet» av Russland var september 2018, etter at russeren M. Botsjkarev ble siktet for spionasje. Sist den russiske ambassadøren ble det var i 2017, etter at norske stortingspolitikere ble nektet visum. I 2019 ble ingen av landenes ambassadører kalt inn.

Det forutsettes at norske medier omtaler hendelsen som å bli «kalt inn på teppet». Dersom ambassadøren er bortreist, syk eller ikke er utnevnt, teller også den midlertidig fungerende lederen (chargé d’affaires). Andre diplomater teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen av landenes ambassadører: ___ %
 • Bare den norske ambassadøren: ___ %
 • Bare den russiske ambassadøren: ___ %
 • Begge lands ambassadører: ___ %
Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2020?

I 2019 skjedde det ingen terrorangrep i Europa, der minst 5 personer ble drept (per 15. des.). Til sammenligning var det 1 slikt angrep i 2018, 5 i 2017, 3 i 2016 og 2 i 2015 (alle jihadistiske). Samtidig var det flere, mindre dødelige angrep fra både jihadister og høyreekstreme i 2019. Eksperter hevder at den internasjonale trusselen fra IS ikke er over, men toner ned faren for en ny terrorbølge i Europa.

Det forutsettes at landets myndigheter omtaler hendelsen som terror, uavhengig av hvem som står bak. Drepte inkl. alle som dør i angrep eller av skader ila. en uke, men ikke gjerningspersonen(e). Koordinerte hendelser i samme by/område teller som ett angrep. Alle land som normalt regnes som en del av Europa teller, men ikke Russland, Tyrkia og Kaukasus.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen angrep: ___ %
 • 1-3 angrep: ___ %
 • 4-6 angrep: ___ %
 • Minst 7 angrep: ___ %
Vil Israel sende bakkestyrker inn i Syria og/eller Libanon i løpet av 2020?

Etter hvert som krigen i Syria ebber ut, frykter eksperter at konflikten mellom Israel og Iran kan eskalere. Israel er bekymret for økt iransk tilstedeværelse i Syria og for at iransk-støttede grupper, som Hezbollah i Libanon, skal få bedre tilgang på våpen. Israel har gjennomført hundrevis av luftangrep mot mål i Syria, men også noen i Libanon. Samtidig har iranske styrker og iransk-støttede grupper skutt raketter mot Israel fra grenseområder i disse landene.

En eventuell israelsk bakkeoperasjon inn i Syria og/eller Libanon vil representere en ny fase. Det forutsettes at israelske myndigheter bekrefter at landet har sendt militære styrker inn på bakken, senest 1. januar 2021, uavhengig av hva de gjør der og hvor lenge. Operasjoner som ikke bekreftes offentlig, teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Nei, ikke i noen av landene: ___ %
 • Ja, men bare i Syria: ___ %
 • Ja, men bare i Libanon: ___ %
 • Ja, i begge landene: ___ %
Vil det bryte ut en intern væpnet konflikt i Libanon i 2020?

Et annet scenario som kan få store ringvirkninger, er en ny borgerkrig i Libanon. De siste ukene har det vært store protester mot den politiske eliten og landets økonomiske krise. Det har vært voldelige sammenstøt mellom demonstranter og regjeringsstyrker, men også mellom begge disse og tilhengere av gruppene Hezbollah og Amal, som har sittet i regjeringen det ble protestert mot. Her spørres det om situasjonen vil eskalere til væpnede kamper.

Det forutsettes at minst 100 mennesker blir drept i stridsrelaterte hendelser mellom regjeringsstyrker og/eller organiserte, væpnede grupper i løpet av 2020. Dette inkluderer både sivile og stridende som blir drept i «vanlige» kamphandlinger (f.eks. skyting), men også andre typer angrep hvis de er rettet mot en annen væpnet aktør (f.eks. bomber mot hovedkvarter). Personer som blir drept i ensidige angrep på sivile eller i angrep fra andre eksterne stater, teller altså ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Vil det komme færre, flere eller omtrent like mange asylsøknader til Norge i 2020, sammenlignet med de siste par årene?

Under migrasjonsbølgen i 2015 kom det over 30 000 søknader om beskyttelse (asyl) til Norge. Siden har antallet falt betydelig, og i 2019 ligger det an til å komme under 2500 søknader (se figur). Nylig truet Tyrkia med å sende «millioner av flyktninger» til Europa etter kritikk for landets militæroffensiv mot kurderne i Syria, men dette har ikke skjedd så langt.

Svaret baseres på det totalet antallet asylsøknader som registreres av UDI i hele 2020, i den første rapporten som inkl. tall for desember, uavhengig av om disse justeres senere.

Asylsøknader Norge
Antall asylsøknader til Norge, 2012-2019 (unntatt des. 2019). Hentet 15. des. 2019. Kilde: UDI.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Langt færre (under 1000): ___ %
 • Litt færre (1000-1999): ___ %
 • Omtrent like mange (2000-2999): ___ %
 • Litt flere (3000-3999): ___ %
 • Langt flere (minst 4000): ___ %
Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2020?

Oljeprisen er viktig for økonomien og forsvarsrammene i både Norge og Russland. I 2019 har oljeprisen variert mellom $51 og $75, og lå i midten av desember på rundt $60-65 (se figur). Svaret baseres på den daglige spotprisen på Brent Blend råolje, rapportert av Dagens Næringsliv.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen av delene: ___ %
 • Stige over $80,00: ___ %
 • Falle under $40,00: ___ %
 • Begge deler: ___ %
Hva vil den gjennomsnittlige dollarkursen ende på i 2020?

Det siste året har kronen svekket seg betydelig mot den amerikanske dollaren (se figur). En svak kronekurs er bra for norsk eksport, men dårlig for Forsvarets økonomi, fordi investeringer ofte utbetales i dollar. En høy dollarkurs gjør f.eks. de nye F-35 kampflyene dyrere.

I 2019 har dollarkursen så langt ligget på 8,8 kr i snitt, sammenlignet med et snitt på 8,1 kr (2018), 8,3 kr (2017), 8,4 kr (2016) og 8,1 kr (2015). Svaret baseres på snittet av alle dagskursene f.o.m. jan. 2020 t.o.m. des. 2020, rapportert av Norges Bank (NOK pr. 1 USD).

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Under 8,00 kr: ___ %
 • 8,00-8,49 kr: ___ %
 • 8,50-8,99 kr: ___ %
 • 9,00-9,49 kr: ___ %
 • Minst 9,50 kr: ___ %
Vil europeiske militære styrker bli fysisk skadet i et angrep, der Iran anklages for å stå bak, på eller rundt Den arabiske halvøy i 2020?

I løpet av 2019 har Iran blitt anklaget for å stå bak angrep på seks sivile tankskip, to saudiarabiske oljeinstallasjoner og én amerikansk drone på eller rundt Den arabiske halvøy. Siden da har USA og Frankrike opprettet hver sin koalisjon for å beskytte skipsfarten i området. Begge inkluderer europeiske land. Norge vurderer fortsatt om, og evt. hva, landet skal bidra med.

Det forutsettes minst én hendelse hvor det oppstår fysiske skader på europeiske militære styrker, inkl. baser. Ingen må dø, men det berørte landet må offentlig anklage Iran for å «stå bak» angrepet, senest 1. januar 2021. Alle hav-, luft- og landområder på og rundt Den arabiske halvøy er inkludert (ikke Irak). Angrep som bare forårsaker sivil skade, teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Hvor mange personer vil bli (forsøkt) likvidert av et annet lands myndigheter i Vest-Europa i løpet av 2020?

Likvideringer omtales som en potensielt viktigere samfunnstrussel. Bakgrunnen er flere tilfeller de siste årene, f.eks. nervegiftangrepet mot S. Skripal i England i 2018 (Russland anklaget for), drapet på journalisten J. Khashoggi i Istanbul samme år (Saudi-Arabia tatt ansvar for), og henrettelsen av en tsjetsjener i Berlin sommeren 2019 (der tysk politi hevder russiske myndigheter var involvert).

Svaret baseres på det totale antallet personer som blir (forsøkt) drept i vesteuropeiske land, der myndighetene offentlig hevder at en annen stat er involvert, senest 1. januar 2021. Dette inkluderer ikke tilfeldige ofre, bare personer som myndighetene omtaler som tiltenkte mål. Vest-Europa inkluderer her Norden, Tyskland, Østerrike, Italia og andre land vest for disse.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen personer: ___ %
 • 1-3 personer: ___ %
 • 4-6 personer: ___ %
 • Minst 7 personer: ___%