Ny spørsmålsrunde: Desember 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om det britiske valget, neste steg i Brexit, regimeendring i Iran, løfting av de økonomiske sanksjonene mot Russland og nedskyting av satellitter.

Runden er åpen t.o.m. mandag 9. desember kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 2. desember kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Hva slags regjering vil Storbritannia få etter valget, og hvilket parti vil sitte i den?

12. desember er det valg i Storbritannia. Statsminister Boris Johnsons parti (De konservative) leder på målingene (se figur), men det er usikkert om det vil være nok til å få rent flertall i Underhuset (minst 326 av de totalt 650 setene). De konservative har i dag 298 seter, og styrer landet gjennom en mindretallsregjering, mens det største opposisjonspartiet (Labour) har 243 seter.

Her spørres det om Storbritannia vil få en flertalls- eller mindretallsregjering, og om den vil inkludere De konservative eller Labour. Flertallsregjering krever at partiet/ene som danner første regjering etter valget, har minst 326 seter. Hvis dagens mindretallsregjering med De konservative fortsetter uten endringer, blir dette riktig svar.

Meningsmåling valg Storbritannia
Sammenstilling av ulike meningsmålinger. Kilde: Wikipedia. Hentet 21. november 2019.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Flertallsregjering med De konservative: ___ %
 • Flertallsregjering med Labour: ___ %
 • Mindretallsregjering med De konservative: ___ %
 • Mindretallsregjering med Labour: ___ %
Hva skjer videre med Brexit etter valget?

Utfallet av det britiske parlamentsvalget kan også få stor betydning for Brexit-prosessen.

Etter nok en utsettelse skal Storbritannia nå forlate EU 31. januar 2020. Brexit kan skje tidligere, hvis det nye parlamentet godkjenner en avtale som er fremforhandlet med EU. Dette er planen til De konservative. Hvis ikke, kan landet forlate EU uten en avtale når dagens frist går ut, som de fleste opposisjonspartiene er imot. Andre alternativer er at Storbritannia får en ny utsettelse fra EU, eller at hele Brexit avlyses ved at det nye parlamentet trekker utmeldingen (Artikkel 50) tilbake.

Svaret baseres på det alternativet som skjer først. Hvis ingen av alternativene skjer innen utgangen av 2020, utgår spørsmålet.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • En Brexit-avtale godkjennes i parlamentet: ___ %
 • Storbritannia forlater EU uten en avtale: ___ %
 • Storbritannia får en ny utsettelse: ___ %
 • Parlamentet avlyser Brexit: ___ %
Vil det skje en regimeendring i Iran i løpet av de neste to årene?

I november var det demonstrasjoner i flere iranske byer. Demonstrasjonene omtales som mer voldelige enn tidligere, og har fått noen til å spekulere i hvor lenge dagens regime kan bli sittende. En større politisk omveltning i Iran vil få konsekvenser for hele regionen.

Med «regimeendring» forutsettes det en grunnleggende endring i hvem eller hvordan landet styres, f.eks. gjennom militærkupp, kupp fra andre politiske eliter, militære intervensjoner utenfra eller endringer i styreform, som er de vanligste formene for regimeendring.

Det er ikke mulig å definere detaljerte kriterier, men det mest avgjørende vil være hvorvidt det er en utbredt oppfatning blant eksperter i vestlige media om at det har skjedd en «regimeendring» i Iran, senest 1. desember 2021. Nye ledere, f.eks. etter Ayatollah Khameneis død, vil ikke i seg selv utgjøre en regimeendring, med mindre det også fører til grunnleggende politiske endringer.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Når vil EU eventuelt løfte økonomiske sanksjoner mot Russland?

I 2014 innførte EU økonomiske sanksjoner mot Russland etter intervensjonen i Ukraina. Sanksjonene har flere ganger blitt forlenget med seks måneder senest i juni, der de ble forlenget ut januar 2020. Begrunnelsen er manglende implementering av våpenhvileavtalen fra Minsk i 2015. Norge følger også EUs sanksjoner, men noen politikere har argumentert for at sanksjonene må fjernes for å bedre forholdet til Russland.

Det forutsettes at EU løfter noen, men ikke nødvendigvis alle, økonomiske sanksjoner mot Russland, uavhengig av om det er dagens eller nye innført senere. Svaret baseres på tidspunktet en ev. løfting trer i kraft. EU må selv omtale det som en løfting. Andre typer sanksjoner teller ikke. Ved løfting før 2020, utgår spørsmålet.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Første halvdel 2020: ___ %
 • Andre halvdel 2020: ___ %
 • Første halvdel 2021: ___ %
 • Andre halvdel 2021: ___ %
 • Ikke før tidligst 2022: ___ %
Vil en stat «skyte ned» en egen satellitt, en annen stats satellitt, ingen eller begge deler de neste to årene?

Stadig flere land satser på satellitter, men bare noen få anses å ha våpen som kan skyte dem ned.

Å skyte ned en egen satellitt vil være en maktdemonstrasjon, mens å skyte ned en annen stats satellitt kan i verste fall bli tolket som en krigserklæring. Terskelen for å skyte ned satellitter anses som høy, bl.a. pga. romsøppelet det skaper og presedensen det kan sette. I april 2019 ble India det tredje landet (etter Kina og USA) som har skutt ned en egen satellitt, mens det spekuleres i om Russland vil følge etter.

Med «skyte ned» menes det at minst én satellitt fysisk ødelegges, uavhengig av hvordan eller hvilken bane den kretser i. For nedskyting av «egen satellitt» forutsettes det at staten selv bekrefter hendelsen, mens for nedskyting av «en annen stats satellitt» må et land anklage et annet land for bevisst å ha skutt ned deres satellitt. Bekreftelsen/anklagen må komme senest 1. desember 2021.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen nedskyting av satellitt: ___ %
 • Nedskyting av stats egen satellitt: ___ %
 • Nedskyting av annen stats satellitt: ___ %
 • Nedskyting av både egen og annen stats satellitt: ___ %