Månedlige arkiver: desember 2019

Ny spørsmålsrunde: 2020-spesial

En ny spørsmålrunde er ute. Dette er en nyttårsspesial med dobbelt så mange spørsmål som vanlig.

Her spørres det om riksrettssaken mot Trump, ambassadører som kalles inn på teppet, terrorangrep i Europa, israelske bakkeoperasjoner i Libanon og Syria, mulig borgerkrig i Libanon, asylsøknader til Norge, svingninger i oljeprisen, dollarkursen, iranske angrep på europeiske styrker, og likvideringer i Vest-Europa.

Runden er åpen t.o.m. mandag 13. januar 2020, kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 30. desember kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: 2020-spesial

Nytt svar: Trump stilles for riksrett

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Representantenes hus i løpet av 2019 vedta å stille Donald Trump for riksrett?

 • 78 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Grenaderer/konstabler (OR2-OR4) og deltagerne med de laveste utdanningsvniåene traff i snitt best.
 • Kvinner traff berre enn menn, mens ekspertene som er brukt i media traff litt dårligere enn andre fagfolk.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Heimevernet, Hæren og NTNU traff i snitt best, mens deltagerne fra FD, FHS og FLO traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Trump stilles for riksrett

Nytt svar: Blir ny flertallsregjering med De konservative

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva slags regjering vil Storbritannia få etter valget, og hvilket parti vil sitte i den?

 • Omtrent like mange deltagere traff bedre (49 %) og dårligere (50 %) enn tilfeldig gjetning.
 • Ekspertene som er brukt i media og de eldste aldersgruppene traff i snitt langt bedre enn de fleste andre deltagergruppene, der det var relativt små forskjeller.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Heimevernet og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt mye bedre enn andre forsvars- og fagmiljøene, der de fleste i snitt traff dårligere enn tilfedig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Blir ny flertallsregjering med De konservative

Nytt svar: Ingen drepte i demonstrasjoner i Russland

Et nytt spørsmål er avgjort: I løpet av de neste tre månedene, vil minst to personer bli drept i forbindelse med demonstrasjoner i Russland?

 • 80 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Offiserer (OF5-OF9), forskere og eksperter i media traff i snitt best, men så godt som alle deltagergruppene slo tilfeldig gjetning.
 • Det var relativt små forskjeller mellom kjønn, alder og utdanningsnivå.
 • Deltagerne fra Sjøforsvaret, Utenriksdepartementet og FFI traff i snitt best, men nesten alle forsvars- og fagmiljøene traff bedre enn tilfeldig gjetning. Bare deltagerne fra Forsvarsstaben og Heimevernet traff i snitt dårligere.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen drepte i demonstrasjoner i Russland

Prediksjoner: Desember 2019

Klart mest sannsynlig at De konservative fortsetter, enten i en mindretallsregjering (41 %) eller en flertallsregjering (38 %) etter valget i Storbritannia. Det er også 41 % sannsynlig at en Brexit-avtale nå vil godkjennes i parlamentet. 25 % sannsynlig med en regimeendring i Iran de neste to årene.

Bare 11 % sannsynlig at EU vil løfte noen av de økonomiske sanksjonene mot Russland i første halvdel av 2020, og 37 % sannsynlig at de vil opprettholdes ut de neste to årene. 38 % sannsynlig at en stat vil skyte ned sin egen satellitt, men bare 4 % at en stat vil skyte ned en annens de neste to årene.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Desember 2019

Nytt svar: Seks NATO-land på minst 2 % av BNP i 2018

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange land vil ifølge NATO bruke minst 2 % av BNP på forsvar i 2018?

71,4 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.

Offiserer (OF5-OF9) og befal (OR2-OR4) traff i snitt klart best.

Eksperter som brukes i media traff noe dårligere enn andre fagfolk, mens det var ingen forskjeller mellom utdanningsnivåene. De to eldste aldersgruppene traff i snitt mye dårligere enn de yngre.

Deltagerne fra Forsvarsstaben, Universitet i Oslo og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets logistikk, Forsvarets personell- og vernepliktssenter og Universitet i Tromsø traff i snitt dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).

Fortsett å lese Nytt svar: Seks NATO-land på minst 2 % av BNP i 2018

Ny spørsmålsrunde: Desember 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om det britiske valget, neste steg i Brexit, regimeendring i Iran, løfting av de økonomiske sanksjonene mot Russland og nedskyting av satellitter.

Runden er åpen t.o.m. mandag 9. desember kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 2. desember kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Desember 2019