Ny spørsmålsrunde: November 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om terrorangrep fra returnerte islamister, Trumps oppslutning, en russisk-kinesisk øvelse i Barentshavet, Oljefondets utvikling, og oppfølgingen av Forsvarssjefens ønsker om flere fregatter og en ny brigade.

Runden er åpen til og med mandag 11. november kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 4. november kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Vil det skje et islamistisk terrorangrep i Skandinavia det neste året, og vil personer som har returnert fra konfliktområder være direkte involvert?

Debatten om risikoen forbundet med å hente hjem personer som har kjempet for Den islamske stat (IS), har blitt aktualisert av Tyrkias invasjon nord i Syria og forholdene i leirene hvor de holdes.

Svaret baseres på det første islamistiske terrorangrepet som eventuelt finner sted i Skandinavia (Norge, Sverige, Danmark), senest 3. november 2020, og om dette involverer minst én person som har returnert fra et konfliktområde, uavhengig av når og hvordan.

 • Returnerte personer inkluderer alle med tilknytning til et skandinavisk land, og som har reist til et konfliktområde hvor de har vært tilknyttet en islamistisk terrorgruppe, uavhengig av hva de har gjort der.
 • Personen(e) må være direkte involvert i et fysisk angrep (både dødelig og ikke), men det må ikke nødvendigvis skje i samme skandinaviske land som personen reiste fra.
 • Avvergede plott teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Nei, ingen islamistiske angrep: ___ %
 • Ja, og involverer returnert person: ___ %
 • Ja, men involverer ikke returnert person: ___ %
Hvor stor andel av USAs befolkning vil mene at president Trump gjør en god jobb gjennom første halvdel av 2020?

Tross mye kritikk har andelen av befolkningen som mener at D. Trump gjør en god jobb som USAs president vært relativt stabil (lys grønn graf). Det siste halvåret har denne andelen ligget på 42 % i snitt. Nå er Trump i hardt vær igjen, som følge av tilbaketrekningen fra Syria og en mulig riksrettprosess.

Svaret baseres på gjennomsnittet av andelen som mener at president Trump gjør en god jobb (“approve”) i alle Gallups meningsmålinger f.o.m. januar t.o.m. juni 2020 (normalt annenhver uke).

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Under 35 %: ___ %
 • 35,00-39,99 %: ___ %
 • 40,00-44,99 %: ___ %
 • 45,00-49,99 %: ___ %
 • 50 % eller mer: ___ %
Vil Russland og Kina gjennomføre en felles militærøvelse i Barentshavet i løpet av de neste to årene?

Russland og Kina samarbeider tettere militært. I tillegg til øvelser på land, har landene gjennomført minst ti større felles marineøvelser siden 2012. Først fant disse bare sted i Nordøst-Asia, men de siste årene har landene også gjennomført øvelser i Middelhavet (2015), Sør-Kinahavet (2016) og Østersjøen (2017). Ifølge forsker Ståle Ulriksen bør ingen bli veldig overrasket om det kommer en russisk-kinesisk fellesøvelse også i Barentshavet relativt snart.

Det forutsettes at minst ett av landene bekrefter at de har gjennomført en felles militærøvelse i Barentshavet, uavhengig av omfang og annen deltagelse. Øvelsen må skje senest 3. november 2021, og bekreftes senest 18. november. Annonseringer om fremtidige øvelser teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Hva vil Oljefondets markedsverdi være ved utgangen av 2020?

I oktober passerte Oljefondets markedsverdi 10 000 mrd. kroner (se figur). De siste tiårets store vekst skyldes børsoppgang, fallende renter, en svak krone og en god porsjon flaks. Regjeringen legger til grunn at fondet vil fortsette å stige til over 12 000 mrd. ved utgangen av 2024. Samtidig advares det om at selv små svingninger i globale markeder kan få stor betydning for statsbudsjettet, inkludert forsvarsbevilgningene i konkurranse med andre offentlige utgifter.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Under 8,000 mrd. kr: ___ %
 • 8,000-8,999 mrd. kr: ___ %
 • 9,000-9,999 mrd. kr: ___ %
 • 10,000-10,999 mrd. kr: ___ %
 • 11,000-11,999 mrd. kr: ___ %
 • Minst 12,000 mrd. kr: ___ %
Hvor mange fregatter vil regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret inneholde?

I oktober la Forsvarssjefen frem sitt fagmilitære råd. Dette er et viktig bidrag til regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret, som skal behandles i Stortinget i 2020. I dette rådet presenterte forsvarssjefen fire hovedalternativer (A-D), der D er det laveste ambisjonsnivået og A er det høyeste. Hvert alternativ inneholder ulike antall enheter.

Etter at KNM Helge Ingstad havarerte har Norge 4 fregatter. Disse var i sin tid Forsvarets største investering noensinne og er i dag Norges største krigsskip (utenom et logistikkfartøy). I alternativene D, C og B (land) anbefaler forsvarssjefen at antallet fregatter må økes til totalt 6. I alternativene B (sjø) og A økes antallet til totalt 8 fregatter.

Svaret baseres på det totale antallet fregatter i strukturen som beskrives i stortingsproposisjonen som utgjør den nye langtidsplanen for Forsvaret, uavhengig av den videre behandlingen av denne.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • 4 fregatter eller færre: ___ %
 • 5 fregatter: ___ %
 • 6 fregatter: ___ %
 • 7 fregatter: ___ %
 • 8 fregatter eller flere: ___ %
Vil regjeringens neste langtidsplan for Forsvaret inkludere etablering av en ny brigade?

I alle fire hovedalternativer (A-D) vil forsvarssjefen å styrke Norges eneste brigade (Brigade Nord). I to av de mest ambisiøse alternativene, B (land) og A, anbefaler han imidlertid også å etablere en ny, lett brigade i Sør-Norge, bestående av tre motoriserte infanteribataljoner og støttestruktur, som skal kunne brukes over hele landet.

For at svaret skal bli «ja» må det i stortingsproposisjonen om ny langtidsplan for Forsvaret beskrives en ny brigade utover dagens Brigade Nord, uavhengig av om hvor den lokaliseres og om brigaden vil inneholde avdelinger som allerede eksisterer.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ja: ___ %