Månedlige arkiver: november 2019

Prediksjoner: November 2019

Brigade LTP

Bare 15 % sannsynlig med et islamistisk terrorangrep i Skandinavia som involverer en person som har returnert fra et konfliktrområde det neste året, og mest sannsynlig (69 %) med ingen angrep i det hele tatt. Den amerikanske befolkningens oppslutning om Trump vil mest sannsynlig holde seg på omtrent samme nivå i første halvdel av 2020 som i dag.

48 % sannsynlig med en russisk-kinesisk felles militærøvelse i Barentshavet de neste to årene. 46 % sannsynlig at oljefondet vil fortsette å ligge på 10,000-10,999 mrd. kroner ved utgangen av 2020, og nest mest sannsynlig (26 %) at det vil stige ytterlige. 40 % sannsynlig at Forsvarets neste langtidsplan vil ha 6 fregatter (opp fra 4 i dag), men hvis ikke, er det mye mer sannsynlig med færre enn 6 enn flere. Det anslås også 48 % sannsynlighet for at regjeringens neste langtidsplan vil inkludere en ny brigade.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: November 2019

Nytt svar: Stor russisk øvelse utenfor norskekysten, men ikke skarpskyting

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Russland varsle minst én ny øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet det neste halvåret, og vil det gjennomføres skarpskyting?

  • 63 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
  • Bare deltagerne på minst 70 år traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Forskerne traff nest best, men det var små forskjeller mellom de fleste deltagergruppene som kjønn og utdanningsnivå.
  • Ekspertene og ikke-ekspertene traff omtrent like godt (eller dårlig).
  • Deltagerne fra Heimevernet, Universitet i Tromsø og Hæren traff best, mens deltagerne fra Utenriksdepartementet, Forsvarets fellestjenester og Cyberforsvaret traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Stor russisk øvelse utenfor norskekysten, men ikke skarpskyting

Ny spørsmålsrunde: November 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om terrorangrep fra returnerte islamister, Trumps oppslutning, en russisk-kinesisk øvelse i Barentshavet, Oljefondets utvikling, og oppfølgingen av Forsvarssjefens ønsker om flere fregatter og en ny brigade.

Runden er åpen til og med mandag 11. november kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 4. november kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: November 2019