Prediksjoner: Oktober 2019


36 % sannsynlig at Boris Johnsons er ferdig som britisk statsminister før 2019 er omme, men 26 % sannsynlig at han blir sittende frem til 2021. 44 % sannsynlig med en fredsavtale i Ukraina de neste 18 månedene. 5 % sannsynlig at Trump vil beslutte at USA forlater NATO. 25 % sannsynlig med en dødelig hendelse mellom kinesiske og et annet asiatisk lands militære styrker, men bare 7 % med et vestlig lands. 70 % sannsynlig med uendret holdning til allierte øvelser i Norge i 2020, men 21 % sannsynlig at flere er positive.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden569
Gj.snittlig alder42.68 år
Andel fra forsvarssektoren48.2%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring32.9%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring9.58 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.6 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 7. oktober 2019, kl. 0900, til mandag 14. oktober 2019, kl. 0859. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

Boris Johnson prediksjoner
Dødelig hendelse Kina Vesten Asia prediksjoner
Holdning allierte øvelser Norge prediksjoner
Digitalt angrep Norge prediksjoner
Fredsavtale Ukraina prediksjoner
USA NATO Trump prediksjoner