Månedlige arkiver: oktober 2019

Nytt svar: Brexit utsatt

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil skje videre med Brexit-situasjonen i Storbritannia?

 • 55 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Kvinnene traff langt bedre enn mennene, mens deltagerne på 70 år eller over, befalene (OR5-OR9) og forskerne traff i snitt best.
 • Ekspertene som er brukt i media traff dårligere enn de fleste deltagergruppene, og langt dårligere enn andre fagfolk.
 • Deltagerne fra NTNU, Universitet i Oslo og FFI traff best, men nesten alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Brexit utsatt

Prediksjoner: Oktober 2019


36 % sannsynlig at Boris Johnsons er ferdig som britisk statsminister før 2019 er omme, men 26 % sannsynlig at han blir sittende frem til 2021. 44 % sannsynlig med en fredsavtale i Ukraina de neste 18 månedene. 5 % sannsynlig at Trump vil beslutte at USA forlater NATO. 25 % sannsynlig med en dødelig hendelse mellom kinesiske og et annet asiatisk lands militære styrker, men bare 7 % med et vestlig lands. 70 % sannsynlig med uendret holdning til allierte øvelser i Norge i 2020, men 21 % sannsynlig at flere er positive.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Oktober 2019

Ny spørsmålsrunde: Oktober 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om Boris Johnsons fremtid, militære hendelser mellom Kina og andre land, alliert trening i Norge, cyberangrep, fred i Ukraina og en utmelding av USA fra NATO.

Runden er åpen til og med mandag 7. oktober kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 14. oktober kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Oktober 2019

Nytt svar: Ingen cyberangrep med alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?

 • 64 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra NTNU, FFI og UiO traff i snitt best, mens de fleste forsvars- og fagmiljøene (inkludert alle grener utenom Cyberforsvaret) traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Forskere traff i snitt klart best. Eksperter som er brukt i media traff også bedre enn fagfolkene som ikke er det. Deltagere med høyest utdanning traff bedre enn deltagerne med mindre, og menn litt bedre enn kvinner.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen cyberangrep med alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur

Nytt svar: USA ikke innført straffetoll på all import fra Kina

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil USA innføre straffetoll på «all» import fra Kina?

 • 53 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Grenaderer/konstabler (OR2-OR4), og de yngste og eldste aldersgruppene traff i snitt best. Deltagergruppene med høyere utdanningsnivå traff også bedre enn dem med lavere.
 • Deltagerne fra Universitet i Olso, Universitetet i Tromsø og Forsvarsdepartementet traff i snitt best av forsvars- og fagmiljøene, mens deltagerne fra Heimevernet, Hæren og NTNU traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: USA ikke innført straffetoll på all import fra Kina

Nytt svar: Ingen bemannede fly skutt ned av syriske styrker siste året

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange bemannede militære fly vil bli “skutt ned” av Syria det neste året?

 • 81 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff bedre enn tilfeldig gjetning. Ekspertene og forskerne traff i snitt best, mens treffsikkerheten økte med høyere utdanningsnivå.
 • Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, NTNU og Universitet i Oslo traff i snitt best, men alle forsvars- og fagmiljøene traff bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen bemannede fly skutt ned av syriske styrker siste året