Prediksjoner: September 2019

26 % sannsynlig at Kina vil intervenere militært i Hong Kong innen utgangen av året. 22 % sannsynlig at med minst to dødsfall i forbindelse med demonstrasjoner i Russland de neste tre månedene. 82 % sannsynlig at Forsvaret ikke vil bli bedt om å bistå politiet i en krisesituasjon det neste året. 24 % sannsynlig med en russisk-iransk marineøvelse rundt Hormuzstredet i 2019. Mest sannsynlig (32 %) med negativ BNP-vekst i to av de fire neste kvartalene i Storbritannia.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden558
Gj.snittlig alder42.17 år
Andel fra forsvarssektoren48.4%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring33.3%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring9.73 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.5 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 2. september 2019, kl. 0900, til mandag 9. september 2019, kl. 0859. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

Kina intervensjon Hong Kong
Russland demonstrasjoner drepte
Forsvaret bistand politiet trusselsituasjon
Russland Iran marineøvelse Hormuz
Storbritannia økonomisk vekst