Ny spørsmålsrunde: September 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om en mulig kinesisk intervensjon i Hong Kong, demonstrasjonene i Russland, behovet for bistand fra Forsvaret i Norge, iransk-russiske marineøvelser og den økonomiske utviklingen i Storbritannia.

Runden er åpen til og med mandag 9. september kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 2. september kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Når vil Kina eventuelt intervenere militært i Hong Kong?

Siden mars har det vært store demonstrasjoner mot myndighetene i Hong Kong. Bakgrunnen er en frykt for at Hong Kong kan miste det politiske og økonomiske selvstyret som regionen har hatt siden den ble en del av Kina i 1997. Det har vært flere sammenstøter mellom politi og demonstranter.

I slutten av august advarte Kina om landet kan bli nødt til å gripe inn selv for å stanse opptøyene. Ifølge loven kan Kina bare intervenere militært dersom Hong Kongs myndigheter ber om det, eller hvis Kina erklærer full unntakstilstand eller krig i regionen.

Det forutsettes at vestlige myndigheter offisielt hevder at Kina har intervenert med enten paramilitære eller regulære militære styrker, uavhengig av om kinesiske myndigheter bekrefter dette. Tidspunktet baseres på datoen intervensjonen starter, ikke datoen det rapporteres. Rapporteringen må imidlertid foreligge senest 14 dager etter fristen.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Innen utgangen av 2019: ___ %
 • I løpet av 1. kvartal 2020: ___ %
 • I løpet av 2. kvartal 2020: ___ %
 • I alle fall ikke før 3. kvartal 2020: ___ %
I løpet av de neste tre månedene, vil minst to personer bli drept i forbindelse med demonstrasjoner i Russland?

De siste ukene har det også vært demonstrasjoner mot myndighetene i Russland. Her demonstreres det for rettferdige valg, etter at flere uavhengige kandidater ble nektet å stille til lokalvalget i Moskva. Valget skal finne sted førstkommende søndag 8. september. Det er ikke rapportert om drepte, men hundrevis har blitt arrestert. Det er ikke vanlig at folk blir drept i forbindelse slike demonstrasjoner i Russland, som betyr at eventuelle dødsfall vil representere noe nytt.

Det forutsettes at vestlige medier rapporterer at minst to personer har dødd i direkte forbindelse med demonstrasjoner i perioden f.o.m. 9. september t.o.m. 8. desember 2019. Dette inkluderer både sivile og sikkerhetsstyrker. Dødsfallene må være rapportert senest 12. desember.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i en «trusselsituasjon» det neste året?

Etter terrorangrepene 22. juli har det blitt lettere for politiet å be Forsvaret om bistand. Siden da har det ikke oppstått like alvorlige trusselsituasjoner hvor det har blitt nødvendig å be Forsvaret om bistand, men terrorangrepet mot en moske i Bærum i august har aktualisert spørsmålet igjen.

 • Med «trusselsituasjon» forutsettes det at en aktør bevisst truer/utøver fysisk skade mot mennesker/objekter i Norge. Dette inkl. ikke naturkatastrofer, minerydding e.l., men «skarpe» situasjoner der Forsvaret bes om å bidra med f.eks. vakthold, innsetting eller å «ta ut» angripere.
 • Politiet må bekrefte at Forsvaret har blitt bedt om bistand senest 1. sept. 2020, uavhengig av hva Forsvaret evt. bidrar med.
 • Én trusselsituasjon teller som én gang, selv om Forsvaret blir bedt om å bistå med flere ting.
 • Tiltak som Forsvaret iverksetter på egen hånd, teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen ganger: ___ %
 • 1-2 ganger: ___ %
 • 3 ganger eller mer: ___ %
Vil Russland og Iran avholde minst én felles marineøvelse i 2019, og vil dette inkludere Hormuzstredet?

Mens USA og Storbritannia ønsker en internasjonal koalisjon til å patruljere Persiabukten for å beskytte sivile skip fra det de hevder er iranske angrep, har Iran og Russland blitt enige om å avholde felles militære marineøvelser. En øvelse er ventet å finne sted i Indiahavet i løpet av året. Ifølge den iranske marinesjefen kan dette også inkludere det strategisk viktige Hormuzstredet, som forbinder nettopp Persiabukten med Indiahavet.

Svaret forutsetter at Iran og Russland bekrefter at de har avholdt minst én felles marineøvelse, senest 31. des. 2019. For at svaret også skal inkludere Hormuzstredet, må både iranske og vestlige myndigheter uttale at minst én av øvelsene skjedde i områder «i» eller «ved» selve stredet.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Nei, ingen felles øvelser: ___ %
 • Ja, inkludert i/ved Hormuzstredet: ___ %
 • Ja, men ikke i/ved Hormuzstredet: ___ %
I hvor mange av de neste fire kvartalene vil Storbritannia ha en negativ BNP-vekst?

Det har skjedd en oppbremsing av britisk økonomi. For første gang siden 2012 opplevde Storbritannia en negativ BNP-vekst (-0,2 %) i 2. kvartal i 2019 (se figur). Faren for en resesjon, det vil si to sammenhengende kvartaler med negativ vekst, omtales nå som nærmere enn noen gang.

Svaret baseres på første rapportering fra det britiske Office for National Statistics som inneholder BNP veksttall for følgende fire kvartaler: 4. kvartal i 2019 og 1., 2. og 3. kvartal i 2020. Det inneværende 3. kvartalet i 2019 er altså ikke med, ettersom dette kvartalet snart er over.

Økonomisk vekst Storbritannia
Kvartalsvis vekst i britisk bruttonasjonalprodukt (BNP) målt i prosent. Kilde: ONS.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen kvartal: ___ %
 • Ett kvartal: ___ %
 • To kvartal: ___ %
 • Tre kvartal: ___ %
 • Fire kvartal: ___ %