Månedlige arkiver: september 2019

Nytt svar: Norge blir med i EI2

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Norge annonsere hvorvidt landet blir med i den nye europeiske intervensjonsstyrken (EI2) i løpet av det neste året?

  • 36,7 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • De to eldste aldersgruppene (60-69 år og 70 år eller over) og ekspertene traff i snitt best av alle deltagergruppene. Kvinner traff bedre enn menn, mens de militære med høyest rang (offiserer (OF5-OF9) og befal (OR5-OR9)) traff i snitt dårligst.
  • Deltagerne fra Forsvarets logistikkorganisasjon, Universitet i Oslo og NTNU traff i snitt best av alle forsvars- og fagmiljøene, mens deltagerne fra Forsvarets høgskole, Hæren og Luftforsvaret traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Norge blir med i EI2

Prediksjoner: September 2019

26 % sannsynlig at Kina vil intervenere militært i Hong Kong innen utgangen av året. 22 % sannsynlig at med minst to dødsfall i forbindelse med demonstrasjoner i Russland de neste tre månedene. 82 % sannsynlig at Forsvaret ikke vil bli bedt om å bistå politiet i en krisesituasjon det neste året. 24 % sannsynlig med en russisk-iransk marineøvelse rundt Hormuzstredet i 2019. Mest sannsynlig (32 %) med negativ BNP-vekst i to av de fire neste kvartalene i Storbritannia.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: September 2019

Nytt svar: Det ukrainske mannskapet løslatt

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Russland eventuelt løslate mannskapet fra de ukrainske marinefartøyene?

  • 66,3 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • De eldste deltagerne (70 år eller over), deltagere med videregående skole som høyeste utdanning, og offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best. Både forskere og eksperter traff imidlertid dårligere enn tilfeldig gjetning.
  • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Cyberforsvaret og Hæren traff i snitt best av forsvars- og fagmiljøene, mens deltagerne fra Sjøforsvaret, Heimevernet og Forsvarsstaben traff i snitt dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Det ukrainske mannskapet løslatt

Ny spørsmålsrunde: September 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om en mulig kinesisk intervensjon i Hong Kong, demonstrasjonene i Russland, behovet for bistand fra Forsvaret i Norge, iransk-russiske marineøvelser og den økonomiske utviklingen i Storbritannia.

Runden er åpen til og med mandag 9. september kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 2. september kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: September 2019

Nytt svar: Tripoli har ikke falt

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Tripoli eventuelt falle til general Haftars styrker?

  • 73 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Nesten alle deltagergruppene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Offiserer (OF5-OF9), befal (OR5-OR9), kvinner og eksperter traff i snitt best. Kvinnene traff mer enn dobelt så godt som mennene, og ekspertene langt bedre enn ikke-ekspertene.
  • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Universitetet i Tromsø og NTNU traff i snitt best av alle forsvars- og fagmiljøene. Alle miljøene traff imidlertid bedre enn tilfeldig gjetning.
Fortsett å lese Nytt svar: Tripoli har ikke falt