Nytt svar: Iransk missiltest

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil skje videre med den anspente situasjonen mellom USA og Iran det neste året?

 • 61 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Det var ikke store forskjeller mellom deltagergruppene med mange personer i. Forskere, offiserer (OF1-OF4) og ikke-eksperter traff imidlertid langt bedre enn eksperter i media. Deltagerne med videregående som høyeste utdanning traff i snitt best av alle.
 • Deltagerne fra Forsvarsstaben, Heimevernet og Forsvarets logistikk traff i snitt best. Alle de andre forsvars- og fagmiljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Sjøforsvaret, Cyberforsvaret og Justisdepartementet traff dårligst.
Om spørsmålet og svaret
Publisert03. juni 2019
SpørsmålHva vil skje videre med den anspente situasjonen mellom USA og Iran det neste året?
Svaralternativer1: Dødelig konfrontasjon mellom USA og Iran i Hormuz, 2: Iran gjennomfører en ny missiltest, 3: USA og Iran signerer en ny atomavtale, 4: Et annet land enn USA angriper Iran, 5: Ingen av de nevnte alternativene
Riktig svar2: Iran gjennomfører en ny missiltest
Antall deltagere526

Kilde: Siden spørsmålet ble stilt i juni 2019 skal Iran ha gjennomført to missiltester. Den første skjedde allerede 24. juli, og er bekreftet av amerikanske myndigheter. Dette skal ha vært et Shahab-3 mellomdistansemissil. Den andre testen skjedde 24. august, men er ennå ikke bekreftet av USA. Svaret er uansett avgjort på bakgrunn av den første testen i juli, ettersom dette var det første alternativet som skjedde.

Det har heller ikke blitt rapportert om dødelige konfrontasjoner mellom Iran og USA i Hormuz, en ny atomavtale eller fysiske angrep på Iran før de iranske missiltestene. Iran har imidlertid skutt ned en amerikansk drone i juni og anklages for å ha angrepet flere sivile skip, mens Trump hevder at han avlyste et større militært angrep på Iran som ville drept flere titalls mennesker.

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?
Prediksjoner
Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

200 av 526 deltagere (38 %) traff bedre enn Apen, som tippet 20 % sannsynlighet på alle fem svaralternativer. 319 deltagere (61 %) traff dårligere enn tilfeldig gjetning.

Deltagere vs Apen
Hvilke deltagere traff best?
NavnScore
1Jan Pay-0.925
1Espen Lippert-0.925
1Terje Mikal Mjelde-0.925
1Tommy Kristoffersen-0.925
1Anonym-0.925
1Audun Dotseth-0.925
1Helene-0.925
1Tore-Martin Bredal-0.925
1Anonym-0.925
1Stine Grøndahl-0.925
1Anonym-0.925
1Tin Østenstad-0.925
1Ingjerd Bonafede-0.925
1Gunnar Wessel Thomassen-0.925
1Øystein Mathisen-0.925
1Eirik Torsvoll-0.925
17Jens Henrik Paulke-0.923
18Jon Martin Bakken-0.9114
19Helge Bjørgo-0.91
20Kjetil Hanssen-0.9084
Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?
Forsvars- og fagmiljøer
Hvilke grupper deltagere traff best?
Deltagergrupper
Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.