Ny spørsmålsrunde: August 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om demokratenes presidentkandidat, nye møter mellom Trump og Putin, kjemiske eller biologiske terrorangrep, Kinas forsvarsbudsjett og den norske befolkningens syn på behovet for et forsvar.

Runden er åpen til og med mandag 12. august kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 5. august kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Hvem blir Demokratenes kandidat i det amerikanske presidentvalget i 2020?

I november 2020 er det nytt presidentvalg i USA. President Trump stiller til gjenvalg for det republikanske partiet. Hans utsikter til å vinne vil imidlertid avhenge av hvem som blir motkandidaten fra det demokratiske partiet. Dette vil etter planen avgjøres i juni 2020.

De største favorittene har frem til nå blitt ansett for å være:

 • Joe Biden (Obamas visepresident)
 • Bernie Sanders (selverklært sosialist som tapte nominasjonsvalget mot Clinton i 2016)
 • Elizabeth Warren (fokuserer mye på økonomi og kjent for sin kritikk av finansindustrien)
 • Kamala Harris (tidl. justisminister i California og kritisert for streng kriminalpolitikk)

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Joe Biden: ___ %
 • Bernie Sanders: ___ %
 • Elizabeth Warren: ___ %
 • Kamala Harris: ___ %
 • En annen kandidat: ___ %
Hvor mange flere ganger vil Trump møte Putin i løpet av sin nåværende presidentperiode?

I løpet av de første to og et halvt årene som USAs president, har Trump møtt Putin ansikt til ansikt seks ganger. Detaljer fra møtene er lite kjent, som har vært kontroversielt i lys av anklagene om samarbeid mellom Trump-kampanjen og Russland under presidentvalget i 2016.

Det mest kjente møtet fant sted i Helsinki, sommeren 2018. De andre gangene har vært på sidelinjen av andre møter (to ganger under G20-møtet i Hamburg i 2017, én gang under APEC-møtet i Vietnam samme år, én gang under G20-møtet i Argentina i 2018, og sist under G20-møtet i Japan i juni 2019).

Her spørres det om hvor mange flere ganger Trump og Putin vil møtes ansikt til ansikt, utover dagens seks møter, ila. Trumps nåværende presidentperiode frem til 20. jan 2021. Både uformelle og offisielle møter teller, så lenge det foreligger en offisiell bekreftelse på at de to har møttes og snakket sammen. Hvert separate møte teller, selv om de skjer i forbindelse med samme anledning. 

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen flere ganger: ___ %
 • 1-2 flere ganger: ___ %
 • 3-4 flere ganger: ___ %
 • Minst 5 ganger: ___ %
Vil kjemiske eller biologiske våpen bli brukt i et terrorangrep i USA eller Europa det neste året?

Det har lenge vært frykt for at terrorister skal få tilgang til kjemiske eller biologiske våpen, men det finnes få historiske eksempler på slike angrep. Dette spørsmålet ble også stilt i fjor sommer. Det skjedde ingen kjemiske eller biologiske terrorangrep fra juni 2018 til juni 2019, men en mann i Tyskland ble arrestert for å ha forberedt en biologisk bombe (ved bruk av ricin).

Det forutsettes at angrepet skjer senest 4. august 2020, at myndighetene omtaler hendelsen som et terrorangrep og at de hevder kjemiske og/eller biologiske våpen ble brukt, uavhengig av om noen dør. Funn av våpen som ikke ble brukt i angrepet, teller ikke. Med Europa menes det her alle land som normalt regnes som en del av Europa (ikke Russland, Tyrkia, Kaukasus).

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Hvor stor andel av BNP vil Kina bruke på forsvar i 2020 (SIPRI)?

De siste årene har Kina brukt stadig mer penger på forsvar og kuttet ned på USAs militære forsprang. Økningene i Kinas forsvarsbudsjetter skyldes først og fremst en høy økonomisk vekstrate over lang tid, ikke at landet har brukt en større andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar. Ifølge SIPRI brukte Kina 1,9 % av BNP på forsvar i 2018, sammenlignet med 3,2 % i USA og 3,9 % i Russland (se figur).

BNP-andelen regnes som et uttrykk for et lands vilje til å prioritere forsvar over andre offentlige utgifter. Kinas økonomiske vekstrate er fortsatt langt høyere enn USAs og Russlands, men har samtidig gradvis falt det siste tiåret. Dette reiser spørsmålet om Kina evt. vil begynne å bruke en større andel av BNP for å opprettholde den militære satsingen.

Svaret baseres på andelen av BNP som rapporteres i det første datasettet fra SIPRI som har tall for Kinas forsvarsutgifter i 2020.

 • Under 1,50 %: ___ %
 • 1,50-1,99 %: ___ %
 • 2,00-2,49 %: ___ %
 • Minst 2,50 %: ___ %
Vil færre, flere eller omtrent like mange mene at det er «meget nødvendig» med et norsk forsvar i 2020, sammenlignet med i 2019?

Et av spørsmålene i Forsvarets årlige innbyggerundersøkelse er: «Hvor nødvendig mener du det er for Norge å ha et forsvar i dagens situasjon?». I 2019 svarte 65 % at det var «meget nødvendig» å ha et forsvar (se figur).

Til tross for at forsvarssjefen omtaler dagens sikkerhetssituasjon som forverret var dette 3 prosentpoeng lavere enn i fjor og 9 lavere enn forrige topp i 2017. Et aktuelt spørsmål er derfor om trenden vil fortsette nedover til samme nivå som siden før Russlands intervensjon i Ukraina i 2014.

Svaret baseres på andelen respondenter som svarer at det er «meget nødvendig» på det aktuelle spørsmålet i Forsvarets innbyggerundersøkelse i 2020.

 • Færre (61 % eller mindre): ___ %
 • Omtrent like mange (62-68 %): ___ %
 • Flere (69 % eller mer): ___ %