Månedlige arkiver: august 2019

Nytt svar: Omtrent like mange russere fornøyd med regjeringen

Deltagergrupper

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor andel av den russiske befolkningen vil være fornøyd med landets regjering det neste året?

  • 61 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Kvinner, ikke-eksperter og aldersgruppen 30-39 år var de eneste deltagergruppene som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Eksperter og forskere traff langt dårligere enn disse tre gruppene.
  • Deltagerne fra Justisdepartementet, Luftforsvaret og Cyberforsvaret var de eneste forsvars- og fagmiljøene som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra FOH, Heimvernet og NTNU traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Omtrent like mange russere fornøyd med regjeringen

Nytt svar: Iransk missiltest

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil skje videre med den anspente situasjonen mellom USA og Iran det neste året?

  • 61 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
  • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Det var ikke store forskjeller mellom deltagergruppene med mange personer i. Forskere, offiserer (OF1-OF4) og ikke-eksperter traff imidlertid langt bedre enn eksperter i media. Deltagerne med videregående som høyeste utdanning traff i snitt best av alle.
  • Deltagerne fra Forsvarsstaben, Heimevernet og Forsvarets logistikk traff i snitt best. Alle de andre forsvars- og fagmiljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Sjøforsvaret, Cyberforsvaret og Justisdepartementet traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Iransk missiltest

Hvor går verden frem mot 2040?

Globale trender mot 2040 - et oppdatert fremtidsbilde

I en ny rapport (Globale trender mot 2040 – et oppdatert fremtidsbilde) har FFI oppsummert hva forskere og eksperter mener om utviklingen i Norges omgivelser de neste 15-25 årene. Her analyseres implikasjoner for Forsvaret og norsk sikkerhetspolitikk på bakgrunn av dagens globale trender og den videre utviklingen innenfor seks aktører (Russland, NATO, USA, FN, Kina og ikke-statlige aktører) og fem regioner (Arktis, Norden, Europa, Midtøsten og Nord-Afrika, og Afrika sør for Sahara).

I forbindelse med denne studien har gjennomsnittsprediksjoner fra turneringen blitt brukt som eksempler på hvor sannsynlig ulike hendelser vurderes å være.

Du kan lese mer om rapporten på www.ffi.no.

Hele studien er tilgjengelig her:
Beadle, Alexander William; Diesen, Sverre; Nyhamar, Tore; og Bostad, Eline Knarrum (2019), “Globale trender mot 2040 – et oppdatert fremtidsbilde”, FFI-rapport 19/00045 (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt)

Prediksjoner: August 2019

54 % sannsynlig at Joe Biden blir Demokratenes presidentkandidat. 42 % sannsynlig at Trump og Putin vil møtes 1-2 flere ganger, og 36 % 3-4 ganger. Bare 11 % sannsynlig med et kjemisk eller biologisk terrorangrep i USA eller Europa det neste året. Mest sannsynlig at Kina vil bruke omtrent like stor andel av BNP på forsvar i 2020 som i fjor. 60 % sannsynlig at omtrent like mange vil mene at Norge trenger et forsvar i 2020 som i år.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: August 2019

Nytt svar: Ingen dødelige hendelser i Hormuz-stredet

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange dødelige hendelser som involverer iranske og et annet lands militære styrker vil skje i Hormuz-stredet det neste året?

  • 84 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Alle deltagergrupper traff bedre enn tilfeldig gjetning. Offiserer (OF5-OF9) og eksperter i media traff i snitt best. Menn traff også langt bedre enn kvinner.
  • Alle forsvars- og fagmiljøene traff også bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvarsdepartementet traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarsstaben, Sjøforsvaret og Cyberforsvaret traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen dødelige hendelser i Hormuz-stredet

Ny spørsmålsrunde: August 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om demokratenes presidentkandidat, nye møter mellom Trump og Putin, kjemiske eller biologiske terrorangrep, Kinas forsvarsbudsjett og den norske befolkningens syn på behovet for et forsvar.

Runden er åpen til og med mandag 12. august kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 5. august kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: August 2019