Prediksjoner: Juli 2019

40 % sannsynlig med 1-3 nye angrep mot sivile skip sør for Iran, men 38 % for at ingen skip blir angrepet i det hele tatt. Bare 29 % sannsynlig at minst ett av partiene vil forlate dagens Solberg-regjering det neste året. Stor usikkerhet rundt hva som vi skje videre med Brexit: 31 % sannsynlig at Storbritannia forlater EU uten en avtale, 30 % sannsynlig at det blir en ny utsettelse, mens 24 % sannsynlig at dagens eller en ny avtale godkjennes. Ellers tror deltagerne at det mest sannsynlig blir omtrent like mange konflikter og antall drepte i 2020 som det var i 2018.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden518
Gj.snittlig alder42.62 år
Andel fra forsvarssektoren47.7%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring33%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring10.38 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.6 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 1. juli 2019, kl. 0900, til mandag 8. juli 2019, kl. 0859. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.