Oppdatert: Iran har ikke trukket seg fra atomavtalen ennå

Svar på spørsmålet om Iran har trukket seg fra atomvåpenavtalen, ble avgjort litt for tidlig. Iran har «brutt» avtalen, men så langt ikke «trukket seg» fra den. Avgjørelsen av dette spørsmålet er derfor utsatt inntil videre. Deltagere som har mottatt svar på dette spørsmålet, kan derfor se bort fra resultatene i tidligere mail.