Nytt svar: Trump besøker Kim i Nord-Korea

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Donald Trump og/eller Kim Jong-un besøke hverandre det neste året?

 • 88 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt langt dårligere enn tilfeldig gjetning. Kvinner traff langt bedre enn menn. Forskere traff også relativt godt, mens det var ingen forskjell mellom eksperter og ikke.
 • Alle forsvars- og fagmiljøer traff også dårligere enn tilfeldig gjetning i snitt, men deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarets logistikkorganisasjon og Heimevernet traff best.
Om spørsmålet og svaret
Publisert02. juli 2018
SpørsmålVil Donald Trump og/eller Kim Jong-un besøke hverandre det neste året?
Svaralternativer1: Begge vil besøke hverandre, 2: Bare Trump vil besøke Nord-Korea, 3: Bare Jong-un vil besøke USA, 4: Ingen av dem vil besøke hverandre
Riktig svar2: Bare Trump vil besøke Nord-Korea
Antall deltagere591

Kilde: Én dag før fristen for dette spørsmålet – og overraskende for de fleste – møttes USAs president, Donald Trump, og Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea, 30. juni 2019. I den forbindelse spurte Kim om Trump ville krysse grensen inn til Nord-Korea, noe som han gjorde og ble den første sittende amerikanske presidenten til å ha besøkt Nord-Korea. Dette var tredje gang de to har møttes. De to tidligere møtene har funnet sted i Singapore og Vietnam. Kim Jong-un har altså ikke besøkt USA i løpet av spørsmålsperioden.

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?
Prediksjoner
Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

Bare 64 av 591 deltagere (11 %) traff bedre enn Apen, som tippet 25 % på alle fire svaralternativer på dette spørsmålet. 520 deltagere (88 %) traff dårligere enn tilfeldig gjetning.

Deltagere vs Apen
Hvilke deltagere traff best?
NavnScore
1Anonym-1.46
1Dag Kristiansen-1.46
1Anna Cecilie Haug-1.46
1Kåre Brændeland-1.46
1Lars Bugge Aarset-1.46
1Rune Sperre-1.46
1Anonym-1.46
8Stein Oddvar Sæthe-1.4
9Avmeldt-1.34
10Kevin Thomassen-1.335
11Lloyd Andreassen-1.325
12Anonym-1.32
13Kai Roger Handberg-1.28
13Sigbjørn Halsne-1.28
13Roger Loen-1.28
16Aina Slinning-1.2634
17Berit Gilljam-1.24
17Avmeldt-1.24
19Lars Anisdahl-1.22
20Roy-1.155
Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?
Forsvars- og fagmiljøer
Hvilke grupper deltagere traff best?
Deltagergrupper
Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.