Ny spørsmålsrunde: Juli 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om nye angrep på skip i Omanbukta, det globale konfliktnivået og antallet drepte, Solberg-regjeringens fremtid og hva som skjer videre med Brexit.

Runden er åpen til og med mandag 8. juli kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 1. juli kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Hvor mange flere sivile skip vil bli angrepet i havområdene sør for Iran ut året?

De siste månedene har det vært to runder med angrep mot skip i Omanbukten. Til sammen har seks tankskip, inkludert norskeide, blitt rammet av eksplosjoner som Iran har blitt anklaget for å stå bak. Fire skip ble angrepet 12. mai, og to 13. juni.

Svaret avgjøres ut fra det totale antallet sivile skip som blir angrepet, f.o.m. 8. juli t.o.m. 31. des. 2019. Havområdene inkluderer Persiabukten, Hormuz-stredet og Omanbukten. Det spiller ingen rolle hvordan angrepet gjennomføres (f.eks. miner, torpedoer, missiler), men det forutsettes at USA omtaler hendelsen som tilsiktet og det skjer fysisk skade. Ulykker, avvergede angrep og militære skip teller ikke. 

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen: ___ %
 • 1-3 skip: ___ %
 • 4-6 skip: ___ %
 • Minst 7 skip: ___ %
Vil det bli flere, færre eller omtrent like mange væpnede konflikter i verden i 2020, sammenlignet med 2018?

Hvert år rapporterer Uppsala Conflict Data Program (UCDP) hvor mange aktive væpnede konflikter det er i verden. Dette inkluderer alle konflikter, der minst 25 mennesker har blitt drept på ett år.

Etter den arabiske våren i 2011 har antallet konflikter i verden steget (se figur). I 2018 ble det registrert 128 konflikter totalt. Dette inkluderte: 2 konflikter mellom stater, 50 mellom en stat og en ikke-statlig aktør (f.eks. opprørsgruppe) og 76 konflikter mellom bare ikke-statlige aktører. Et viktig spørsmål er om antallet konflikter vil fortsette å øke i årene fremover.

Svaret baseres på det totale antallet konflikter (av de tre nevnte typene) som UCDP registrerer for året 2020. Dersom tallene for 2018 justeres ved publisering for 2020, er det de nyeste tallene for 2018 som gjelder, og svaralternativenes intervaller vil bli justert tilsvarende.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Færre (under 110 konflikter): ___ %
 • Omtrent like mange (110-149 konflikter): ___ %
 • Flere (minst 150 konflikter): ___ %
Vil det bli drept flere, færre eller omtrent like mennesker i væpnede konflikter i 2020, sammenlignet med 2018?

Hvert år rapporterer UCDP også hvor mange mennesker som har blitt drept i alle væpnede konflikter. Dette inkluderer både militære og sivile drepte, men bare stridsrelaterte dødsfall.

Selv om det har blitt flere konflikter i verden de siste årene, har antallet drepte ikke steget like mye (se figur). Den siste økningen skyldes krigen i Syria, mens Afghanistan er den dødeligste konflikten i dag. I 2018 ble det drept totalt 71,400 mennesker i alle konflikter, som var det laveste på flere år.

Svaret baseres på det totale antallet drepte som UCDP registrerer i alle væpnede konflikter i 2020. Dette inkluderer drepte i konflikter mellom stater og/eller ikke-statlige aktører, men ikke ensidige angrep mot sivile (som heller ikke er med i figuren). Dersom tallene for 2018 justeres ved publisering for 2020, er det de nyeste tallene for 2018 som gjelder, og svaralternativenes intervaller vil bli justert tilsvarende.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Færre (under 50,000 drepte): ___ %
 • Omtrent like mange (50,000-89,999 drepte): ___ %
 • Flere (minst 90,000 drepte): ___ %
Vil noen av partiene forlate dagens Solberg-regjering det neste året?

I januar ble Solberg-regjeringen utvidet til å inkludere KrF, i tillegg til Høyre, FrP og Venstre. Regjeringen har nå flertall i Stortinget, men har samtidig vært preget av interne uenigheter, senest i forbindelse med bompengespørsmålet. I september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, som kan tydeliggjøre forskjellene mellom partiene. Neste stortingsvalg er ikke før i september 2021.

Det forutsettes at minst ett av partiene (H, FrP, Venstre, KrF) forlater dagens regjering, uten at Solberg slutter å være statsminister, senest 30. juni 2020. Annonseringer om at et parti skal ut av regjeringen på et senere tidspunkt, teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Hva vil skje videre med Brexit-situasjonen i Storbritannia?

I juni gikk statsminister Theresa May av, fordi Brexit-avtalen hun forhandlet frem med EU aldri ble godkjent i det britiske parlamentet. Hvis ikke Storbritannia får en ny utsettelse fra EU eller parlamentet vedtar noe annet, vil Storbritannia forlate EU uten en avtale 31. oktober 2019.

Et alternativ er at parlamentet vil godkjenne dagens eller en «ny» Brexit-avtale før denne fristen. Et annet er at Storbritannia får en ny utsettelse fra EU. Det er også mulig at Brexit avlyses ved at parlamentet vedtar at utmeldingen (Artikkel 50) trekkes tilbake.

Svaret baseres på det alternativet som skjer først, senest 1. november 2019. Hvis ingen av alternativene skjer, utgår spørsmålet.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Storbritannia forlater EU uten en avtale: ___ %
 • Dagens/ny Brexit-avtale godkjennes i parlamentet: ___%
 • Storbritannia får en ny utsettelse: ___ %
 • Parlamentet avlyser Brexit: ___ %