Månedlige arkiver: juli 2019

Nytt svar: Maduro med fortsatt støtte fra militæret

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil president Maduro eventuelt miste støtten fra militæret i Venezuela?

 • 62 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, men forskere og de yngste aldersgruppene traff bedre enn de andre. Kvinner traff også bedre enn menn.
 • Deltagerne fra UiO, Forsvarsstaben og Forsvarets høgskole traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarets operative hovedkvarter, Sjøforsvaret og Forsvarsdepartementet traff dårligst.
Fortsett å lese Nytt svar: Maduro med fortsatt støtte fra militæret

Nytt svar: Ny statsminister i Storbritannia

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Storbritannia eventuelt få en ny statsminister?

 • 50 % av deltagerne traff dårligere tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene utenom de på 70 år eller eldre traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Det var ingen forskjell mellom kvinner og menn, men de eldste aldersgruppene gjorde det bedre enn de yngste. Ekspertene traff dobbelt så godt som ikke-ekspertene.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, men deltagerne fra Forsvarets høgskole traff langt bedre enn resten.
Fortsett å lese Nytt svar: Ny statsminister i Storbritannia

Prediksjoner: Juli 2019

40 % sannsynlig med 1-3 nye angrep mot sivile skip sør for Iran, men 38 % for at ingen skip blir angrepet i det hele tatt. Bare 29 % sannsynlig at minst ett av partiene vil forlate dagens Solberg-regjering det neste året. Stor usikkerhet rundt hva som vi skje videre med Brexit: 31 % sannsynlig at Storbritannia forlater EU uten en avtale, 30 % sannsynlig at det blir en ny utsettelse, mens 24 % sannsynlig at dagens eller en ny avtale godkjennes. Ellers tror deltagerne at det mest sannsynlig blir omtrent like mange konflikter og antall drepte i 2020 som det var i 2018.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Juli 2019

Nytt svar: Noe større BNP-andel til forsvar blant andre NATO-land enn USA

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor andel av BNP vil de andre NATO-landene enn USA bruke på forsvar i 2019?

 • 84 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Forsvarsdepartementet, Luftforsvaret og Forsvarets fellestjenester traff i snitt best, men alle forsvar- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Eksperter, OR2-OR4 og forskere traff i snitt best, mens det var relativt små forskjeller mellom de fleste deltagergrupper.
Fortsett å lese Nytt svar: Noe større BNP-andel til forsvar blant andre NATO-land enn USA

Nytt svar: Trump besøker Kim i Nord-Korea

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Donald Trump og/eller Kim Jong-un besøke hverandre det neste året?

 • 88 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt langt dårligere enn tilfeldig gjetning. Kvinner traff langt bedre enn menn. Forskere traff også relativt godt, mens det var ingen forskjell mellom eksperter og ikke.
 • Alle forsvars- og fagmiljøer traff også dårligere enn tilfeldig gjetning i snitt, men deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarets logistikkorganisasjon og Heimevernet traff best.
Fortsett å lese Nytt svar: Trump besøker Kim i Nord-Korea

Nytt svar: Omtrent like mange positive til NATO-øvelser i Norge

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at andre NATO-land trener og øver i Norge i 2019 sammenlignet med i år?

 • 75 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra NTNU, Justisdepartementet og Forsvarsstaben traff i snitt best av forsvars- og fagmiljøene. Deltagerne fra Heimevernet, Forsvarets operative hovedkvarter og Hæren traff i snitt dårligst (og dårligere enn tilfeldig gjetning).
 • De eldste aldersgruppene traff i snitt bedre enn de yngste, og deltagere med flere års høyere utdanning traff bedre enn resten. Forskere traff best av enkeltgruppene, mens ikke-eksperter traff dobbelt så godt som ekspertene.
Fortsett å lese Nytt svar: Omtrent like mange positive til NATO-øvelser i Norge

Ny spørsmålsrunde: Juli 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om nye angrep på skip i Omanbukta, det globale konfliktnivået og antallet drepte, Solberg-regjeringens fremtid og hva som skjer videre med Brexit.

Runden er åpen til og med mandag 8. juli kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 1. juli kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Juli 2019