Nytt svar: Trump omsider på statsbesøk til Storbritannia

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil Donald Trump komme på statsbesøk til Storbritannia?

 • 55 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Ingen av forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, men deltagerne fra Cyberforsvaret, FFI, Luftforsvaret og Forsvarets høgskole traff best.
 • Heller ingen av deltagergruppene traff bedre enn tilfeldig gjetning, og det var ingen sammenhenger mellom treffsikkerhet og alder eller utdanningsnivå. Ekspertene traff litt bedre enn ikke-ekspertene, mens aldersgruppen 60-69 og befalene (OR5-OR9) traff aller best.
Om spørsmålet og svaret
Publisert04. desember 2017
SpørsmålNår vil Donald Trump komme på statsbesøk til Storbritannia?
Svaralternativer1: I løpet av 2017, 2: I løpet av 2018, 3: I løpet av 2019, 4: Ikke før 2020
Riktig svar3: I løpet av 2019
Antall deltagere600

Kilde: Halvveis ut i sitt tredje år som president kom USAs president, Donald Trump, på statsbesøk til Storbritannia, 3. juni 2019. Trump har vært på besøk tidligere, men da bare på arbeidsbesøk.

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?
Prediksjoner
Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

265 av 600 deltagere (44 %) traff bedre enn Apen, som tippet 25 % på alle fire svaralternativer. 331 deltagere (55 %) traff dårligere enn tilfeldig gjetning.

Deltagere vs Apen
Hvilke deltagere traff best?
NavnScore
1Iver Johansen-0.29153
1Joacim Agledal-0.29153
1Anonym-0.29153
1Geir Hobberstad-0.29153
1Bjarte Bergstrøm-0.29153
6Anonym-0.2882
7Janne Tønsager-0.2782
7Tom Kjetil Landgraf-0.2782
9Lloyd Andreassen-0.26487
9Tom Arild Blix-0.26487
11Ove Weisæth-0.2632
12Frank-0.2582
13Ole Skagen-0.2582
14Anonym-0.24987
14Wayne Castle-0.24987
16Jonas Myhre Christiansen-0.23153
16Anonym-0.23153
16Jarand Narbuvold-0.23153
16Per Arne Godejord-0.23153
16Bjørn-Henrik Johannessen-0.23153
Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?
Forsvars- og fagmiljøer
Hvilke grupper deltagere traff best?
Deltagergrupper
Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.