Ny spørsmålsrunde: Juni 2019

En ny spørsmålrunde er ute. Her spørres det om USAs konflikt med Iran, de ukrainske marinefartøyene som ble tatt av Russland, F-35-fly som forsvinner, nye nasjonalistiske ledere i Europa og en frihandelsavtale med Kina.

Runden er åpen til og med mandag 10. juni kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 3. juni kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Hva vil skje videre med den anspente situasjonen mellom USA og Iran det neste året?

Etter at USA trakk seg fra atomavtalen i fjor, varslet Iran nå i mai at landet vil gjenoppta høyanriking av uran innen 60 dager, hvis ikke EU, Russland og Kina gjør mer for å beskytte olje- og banksektoren fra amerikanske sanksjoner. Samtidig har USA sendt flere militære styrker til regionen. Ifølge eksperter er det fare for et militært oppgjør mellom USA og Iran, selv om ingen av dem egentlig ønsker det.

Svaret baseres på det alternativet som skjer først, innen 3. juni 2020.

 • Dødelig militær konfrontasjon = alle typer militære hendelser i, over eller i kystnære strøk rundt Hormuzstredet, som fører til at minst én person fra USAs eller Irans militære styrker dør.
 • Iransk missiltest = inkl. både ballistiske og kryssermissiler, men ikke rakettartilleri. Må testes i luften og USA må bekrefte hendelsen.
 • Ny atomavtale = begge land signerer en ny avtale om Irans atomprogram. Erklæringer om enighet, teller ikke.
 • Et annet lands angrep på Iran = fysiske angrep på iranske styrker/installasjoner i eller over Hormuz eller inne i Iran, som gjennomføres av et annet land (som Israel eller Saudi-Arabia), uten at amerikanske styrker er direkte involvert. Det spiller ingen rolle om noen dør eller om USA har gitt annen støtte, som etterretning.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Dødelig konfrontasjon mellom USA og Iran i Hormuz: ___ %
 • Iran gjennomfører en ny missiltest: ___ %
 • USA og Iran signerer en ny atomavtale: ___ %
 • Et annet land enn USA angriper Iran: ___ %
 • Ingen av de nevnte alternativene: ___ %
Når vil Russland eventuelt løslate mannskapet fra de ukrainske marinefartøyene?

I november ble tre ukrainske marinefartøy tatt av russiske grensestyrker da de seilte gjennom Kertsjstredet, utenfor Krim-halvøya. I mai krevde Den internasjonale havrettsdomstolen at Russland må frigi fartøyene og de 24 besetningsmedlemmene, men Russland har boikottet høringen. Ifølge Ukrainas nye president, V. Zelenskyj, kan en løslatelse være et første tegn på russisk vilje til å bedre forholdet.

Svaret avgjøres ut fra tidspunktet hvor minst halvparten (12) av mannskapet på 24 er løslatt av Russland, uavhengig av de spesifikke omstendighetene og hva som skjer med fartøyene.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • I løpet av 2019: ___ %
 • I løpet av 2020: ___ %
 • Ikke før tidligst 2021: ___ %
Vil nok et F-35 kampfly forsvinne i løpet av det neste året?

I april forsvant et japansk F-35 kampfly i Stillehavet utenfor landets kyst. Flyet antas å ha krasjet, men piloten har ikke blitt funnet og bare deler av vraket. Ifølge eksperter er vraket en «gullgruve» av sensitiv informasjon om flyets egenskaper, som vil være av stor interesse for Kina og Russland. Den japanske styrten er første gang et F-35-fly har krasjet utenfor amerikansk territorium.

For at svaret skal bli «ja», må et F-35 kampfly rapporteres forsvunnet, senest 3. juni 2020, og det må gå over én måned uten at mesteparten av vraket blir funnet. Dersom et fly forsvinner, men mesteparten av vraket blir funnet innen én måned, blir svaret «nei».

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___%
Vil en nasjonalistisk leder komme til makten i Frankrike, Storbritannia og/eller Tyskland de neste tre årene?

I Europaparlamentsvalget i mai fikk flere nasjonalistiske partier stor oppslutning, særlig i Italia, Frankrike og Ungarn. Valgresultatet bekreftet en gradvis styrking av nasjonalistiske og populistiske partier i Europa, som skyldes misnøye med politikere, globalisering, immigrasjon, EU og svekkelsen av nasjonale identiteter. I andre land, som i Tyskland og Spania, fikk disse partiene derimot færre stemmer enn ved forrige nasjonale valg.

Hvis noen av de største landene i Europa får en nasjonalistisk leder, kan det innebære en betydelig større utfordring for EU. Etter planen vil det avholdes nytt forbundsvalg i Tyskland i august-oktober 2021, fransk presidentvalg i april 2022 og britisk parlamentsvalg senest i mai 2022.

Det forutsettes at det velges en ny president/statsminister/forbundskansler som representerer et parti som eksperter omtaler som «nasjonalistisk». Valget må finne sted senest 1. juni 2022 og den nye lederen må tiltre innen tre måneder.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen av landene: ___%
 • Bare Frankrike: ___ %
 • Bare Storbritannia: ___ %
 • Bare Tyskland: ___ %
 • Minst to av landene: ___ %
Når vil Norge og Kina eventuelt undertegne en frihandelsavtale?

Kina er en av Norges viktigste handelspartnere. Landene forhandler nå om en frihandelsavtale, som anses som svært viktig for norsk økonomi og som vil styrke det bilaterale forholdet til en av verdens største makter.

Frihandelsforhandlingene startet i 2008, men ble avbrutt etter krisen som oppstod da den kinesiske dissidenten L. Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010. I 2016 ble forholdet mellom Norge og Kina normalisert, og tidligere i år ble det rapportert om at forhandlingene går fremover. Neste forhandlingsrunde er planlagt i juni.

Svaret avgjøres basert på tidspunktet avtalen offisielt undertegnes, ikke tidspunktet det rapporteres om at det er blitt enighet om en avtale.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • I løpet av 2019: ___ %
 • Første halvdel av 2020: ___ %
 • Andre halvdel av 2020: ___ %
 • Ikke før tidligst i 2021: ___ %