Ny spørsmålsrunde: Mai 2019

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om Tripolis fall, plutselige maktskifter i Tyrkia og Egypt, kinesiske utenlandsoperasjoner, russiske øvelser utenfor norskekysten og straffeforfølgelse av IS-medlemmer.

Runden er åpen til og med mandag 13. mai kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 6. mai kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Når vil Tripoli eventuelt falle til general Haftars styrker?

Styrkene til krigsherren Khalifa Haftar kontrollerer mesteparten av Libya (rødt på kartet). I starten av april startet Haftar en overraskende offensiv mot hovedstaden Tripoli, som et ledd i å ta hele landet. Tripoli er i dag kontrollert av en FN-støttet regjering, som er alliert med flere militser i vest (blått).

Etter én måned er byen fremdeles ikke tatt. Ifølge eksperter kan Haftar ha overvurdert sin egen styrke. Samtidig kan det tenkes at Haftars er sterk nok eller at hans allierte, som De forente arabiske emirater, hjelper ham.

Svaret baseres på tidspunktet hvor eksperter i vestlige medier synes å være generelt enige om at byen har «falt» til Haftar, uavhengig av om byen faller som følge av dagens angrep eller et senere forsøk, og selv om det er små deler av byområdet som ennå ikke er under kontroll.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • I mai eller juni 2019: ___ %
 • I juli eller august 2019: ___ %
 • Ikke før tidligst september 2019: ___ %
Vil dagens presidenter i Egypt og/eller Tyrkia miste makten i løpet av de neste to årene?

De siste månedene har presidentene Nazarbayev i Kasakhstan, Bouteflika i Algerie og al-Bashir i Sudan, uventet mistet eller sagt fra seg makten. Uventede maktskifter er assosiert med større fare for instabilitet, spesielt i autoritære og person-avhengige regimer. Et plutselig maktskifte i Egypt eller Tyrkia kan få store ringvirkninger for Europa. Dagens presidenter, Abdel F. al-Sisi i Egypt og Recep T. Erdogan i Tyrkia, skal etter planen forbli sittende frem til 2022 og 2023.

Det forutsettes at de formelt mister president-tittelen, senest 5. mai 2021, uavhengig av om posisjonens makt endres i perioden. Det spiller ingen rolle hva som er årsaken til at de slutter å være president (f.eks. død, kupp, går av).

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Nei, ingen av dem: ___ %
 • Bare al-Sisi i Egypt: ___ %
 • Bare Erdogan i Tyrkia: ___ %
 • Ja, begge to: ___ %
Vil Kina sende et hangarskip på utenlandsoppdrag i forbindelse med en krisesituasjon de neste tre årene?

Kina utvikler sine militære styrker til bedre å kunne beskytte egne interesser utenfor landets grenser. Hangarskip er et av de fremste symbolene på stormaktsstatus. Kina har i dag to hangarskip, men bare ett av dem er i drift og ingen har ikke blitt brukt i operasjoner utenlands. Under Libya-krigen i 2011 gjennomførte Kina landets største evakueringsoperasjon (35,000 mennesker), deriblant ved bruk av militære fly og en fregatt i Middelhavet.

Ifølge Etterretningstjenestens åpne trusselvurdering vil Kina om få år kunne sende en hangarskipsgruppe på utenlandsoppdrag i forbindelse med en krisesituasjon. Det forutsettes at vestlige medier omtaler situasjonen som en «krise», uavhengig av hva slags type krise, og at kinesiske myndigheter bekrefter at minst ett hangarskip er involvert, senest 5. mai 2022.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %
Vil Russland varsle minst én ny øvelse utenfor norskekysten sør for Barentshavet det neste halvåret, og vil det gjennomføres skarpskyting?

I april gjennomførte Russland en øvelse utenfor Lofoten, der det ble avfyrt to missiler. Russland varslet tre lignende øvelser utenfor norskekysten i fjor, men det var bare aktivitet i ett tilfelle, og da enkel skytetrening. Det nye med øvelsen i april var at aktiviteten fant sted lenger sør enn før.

Alle øvelsene var lovlige og varslet. Norges forsvarsminister har likevel kalt den siste øvelsen «unødvendig», gitt tilgjengeligheten på store havområder i Barentshavet, der Russland normalt gjennomfører slike øvelser. Ifølge eksperter kan øvelser langs norskekysten være et politisk signal mot alliert øvingsvirksomhet i Norge eller et uttrykk for Nordflåtens økte rekkevidde.

For at svaret skal bli «ja», må det komme minst ett offentlig varsel (f.eks. en NOtice To AirMen, NOTAM), senest 5. november 2019, og aktiviteten som varsles må være planlagt innen én uke etter dette. Øvelser som ikke varsles eller hvor aktiviteten planlegges/gjennomføres etter 12. nov., teller ikke. For at svaret skal inkludere «skarpskyting», må Forsvaret bekrefte at minst én øvelse involverte skyting eller våpentest, uavhengig av hva med. Det geografiske området inkluderer norsk økonomisk sone i Norskehavet, Nordsjøen og Skagerak, men sør for Barentshavet (området markert i rødt på kartet).

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Nei, ingen varsler om nye øvelser: ___ %
 • Ja, men ingen øvelser med skarpskyting: ___ %
 • Ja, og minst én øvelse med skarpskyting: ___ %
Vil det bli besluttet å opprette en internasjonal domstol for medlemmer av Den islamske stat (IS) det neste året?

Lokale styrker som har kjempet mot Den islamske stat (IS), har bedt om at det settes opp en internasjonal domstol i Syria for å straffeforfølge IS-medlemmene, ikke minst fordi flere land nekter å ta imot egne fremmekrigere. Flere europeiske land, deriblant Sverige og Norge, har støtten idéen om en internasjonal domstol. Eksperter er imidlertid skeptiske, bl.a. fordi slike domstoler tar lang tid å sette opp og det vil være vanskelig å sette den opp inne i Syria.

Det forutsettes at minst fem land eller en internasjonal organisasjon bekrefter at det er besluttet å etablere en domstol for IS-medlemmer, senest 5. mai 2020, uavhengig av hvordan den organiseres, hvem som skal straffeforfølges eller når arbeidet skal begynne.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ___ %