Månedlige arkiver: mai 2019

Nytt svar: Modi gjenvalgt i India

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Narendra Modi bli gjenvalgt som Indias statsminister?

  • 91 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Alle deltagergrupper traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Det var ingen forskjell mellom menn og kvinner, mens ikke-ekspertene slo ekspertene. Offiserer (OF1-OF4) traff bedre enn både forskere og andre militære deltagergrupper.
  • Deltagerne fra Forsvarsstaben, Universitetet i Oslo og Forsvardepartementet traff i snitt best av forsvars- og fagmiljøene.
Fortsett å lese Nytt svar: Modi gjenvalgt i India

Prediksjoner: Mai 2019

37 % sannsynlig at Russland vil gjennomføre minst én ny øvelse med skarpskyting utenfor norskekysten det neste halvåret. Bare 18 % sannsynlig at Tripoli vil falle til General Haftar før juli. 19 % sannsynlig at president al-Sisi vil miste makten i Egypt de neste to årene, 10 % at Erdogan vil det, og 8 % sannsynlig for begge to. 40 % sannsynlig at det besluttes å opprette en domstol for IS-medlemmer i løpet av det neste året.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Mai 2019

Nytt svar: Ingen skarpe trusselsituasjoner med bistand fra Forsvaret

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i en «trusselsituasjon» det neste året?

  • 82 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Alle deltagergruppene, med unntak av befal (OR5-OR9), traff også i snitt bedre enn tilfeldig gjetning. Ekspertene traff litt bedre enn ikke-eksperterne, mens treffsikkerheten økte med antall år utdanning.
  • Av forsvars- og fagmiljøene var det deltagerne fra UiO, NTNU og Forsvarets materiell (FMA) som traff best i snitt.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen skarpe trusselsituasjoner med bistand fra Forsvaret

Ny spørsmålsrunde: Mai 2019

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om Tripolis fall, plutselige maktskifter i Tyrkia og Egypt, kinesiske utenlandsoperasjoner, russiske øvelser utenfor norskekysten og straffeforfølgelse av IS-medlemmer.

Runden er åpen til og med mandag 13. mai kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 6. mai kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Mai 2019