Nytt svar: Zelenskyj ny ukrainsk president

Et nytt spørsmål er avgjort: Hva vil skje i det ukrainske presidentvalget?

 • 84 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle deltagergruppene traff i snitt langt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne i aldrene 20-29 år og 60-69 år, samt forskere, traff i snitt best, mens alle militære deltagergrupper traff i snitt dårlig sammenlignet med resten.
 • Av forsvars- og fagmiljøene traff deltagerne fra Universitetet i Tromsø, Justisdepartmentet og Luftforsvaret best i snitt.
Om spørsmålet og svaret
Publisert26. desember 2018
SpørsmålHva vil skje i det ukrainske presidentvalget?
Svaralternativer1: Porosjenko blir gjenvalgt, 2: Tymosjenko blir ny president, 3: Noen andre blir ny president, 4: Valget blir ikke gjennomført i 2019
Riktig svar3: Noen andre blir ny president
Antall deltagere587

Kilde: TV-komikeren Volodymyr Zelenskyj vant det ukrainske presidentvalget, med rundt 70 % av stemmene i 2. runde, og vil etter planen innsettes som ny ukrainsk president om en måneds tid. Zelenskyj har selv lovet å «knuse systemet», og hans valgseier kan ses som en fallitterklæring for det ukrainske politiske etablissementet. De endelige resultatene er ennå ikke publisert, men sittende president, Porosjenko, har erkjent valgnederlag og sagt at han er klar til å hjelpe den nye presidenten i overgangsperioden. Dersom Zelenskyj ikke blir innsatt som president i løpet av 2019, vil svaret bli oppdatert i ettertid.

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?
Prediksjoner
Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

85 av 587 deltagere (14,5 %) traff bedre enn tilfeldig gjetning på dette spørsmålet, mens 495 deltagere (84,3 %) traff dårligere.

Deltagere vs. apen
Hvilke deltagere traff best?
NavnScore
1Tore-Martin Bredal-1.26
1Pål Sandnes-1.26
1Alex-1.26
1Philip Matlary-1.26
5Øystein Hellesøe Brekke-1.2034
6Han Tore Engstad-1.14
7Lloyd Andreassen-1.125
8Stein Oddvar Sæthe-1.12
9Edvard Ivar Blekastad-1.0542
10Tor Ivar Strømmen-0.975
11Anonym-0.9558
12Anonym-0.9554
13Per Kristian Kirkbakk-0.94
14Martin Holten-0.92
15Bjørn-Henrik Johannessen-0.905
16Roald Otnes-0.895
17Lars Benjamin Vold-0.885
17Anonym-0.885
19Bjørn Jervell Hansen-0.88
19Arne Cato Jenssen-0.88
Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?
Forsvars- og fagmiljøer
Hvilke grupper deltagere traff best?
Deltagergrupper
Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.