Ny spørsmålsrunde: Mars 2019

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om russiske krenkelser av norsk og svensk luftrom, en ny folkeavstemning om Brexit, statsminister Modi i India, et FN-observert valg i Syria og forsøk på å påvirke det norske kommunevalget.

Runden er åpen til og med mandag 11. mars, kl. 0859. Alle som registrerer seg etter mandag 4. mars kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Vil russiske militære fly krenke norsk og/eller svensk luftrom det neste året?

I januar 2019 skal et russisk overvåkningsfly og to jagerfly ha fløyet over Blekinge, sør i Sverige. Sist gang det svenske forsvaret anklaget Russland for å krenke luftrommet var i august 2017. I Norge har det derimot ikke vært registrert krenkelser etter Sovjetunionens fall. Dersom russiske fly krenker norsk luftrom kan det derfor markere et forverret forhold.

Svaret baseres på offentlige uttalelser fra norske og/eller svenske myndigheter/væpnede styrker, om at minst ett russisk militært fly har krenket det aktuelle landets luftrom, uavhengig av om dette benektes fra russisk side. Andre lands fly teller ikke. Uttalelsen må komme senest 3. mars 2020.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Nei, ingen lands luftrom: ____ %
 • Ja, men bare svensk luftrom: ____ %
 • Ja, men bare norsk luftrom: ____ %
 • Ja, begge lands luftrom: ____ %
Vil det avholdes en ny folkeavstemning om Storbritannias EU-medlemskap i løpet av de neste to årene?

Storbritannia skal etter planen forlate EU 29. mars 2019. Brexit-avtalen, som den britiske regjeringen forhandlet frem med EU, har imidlertid ikke blitt godkjent i Underhuset. I februar åpnet opposisjonen for å støtte en ny folkeavstemning for å unngå at Underhuset må velge mellom å akseptere regjeringens avtale eller forlate EU uten noen avtale, som fryktes å bli kaotisk. Statsminister Theresa May har hele tiden vært imot en ny folkeavstemning. Uten enighet kan Brexit bli utsatt midlertidig.

Det forutsettes at en ny folkeavstemning avholdes før 4. mars 2021, uavhengig av om det arrangeres nytt valg ila. perioden. Det spiller ingen rolle om det er snakk om en ny avstemning om landet skal forlate unionen (Brexit) eller om landet skal melde seg inn igjen (etter å ha forlatt den).

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Nei: ____ %
 • Ja, og flertallet vil stemme for EU-medlemskap: ____ %
 • Ja, og flertallet vil stemme mot EU-medlemskap: ____ %
Vil Narendra Modi bli gjenvalgt som Indias statsminister?

I 2019 er det valg i verdens største demokrati, India. Det forventes at dagens statsminister, Narendra Modi, vil bli gjenvalgt, men det hindunasjonalistiske partiet hans tapte flere steder i fjorårets delstatsvalg. Dette har reist spørsmålet om det kanskje ikke er gitt at Modi vil bli gjenvalgt.

De siste ukene har konflikten mellom India og Pakistan om Kashmir blusset opp igjen. Forsvar var ett av områdene Modi lovet å bli hardere på ved forrige valg i 2014. Modi har også et godt forhold til Vladimir Putin. At Modi blir gjenvalgt kan derfor være viktig for forholdet mellom India og Russland.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ____ %
Vil det avholdes et FN-observert valg i Syria i løpet av de neste to årene?

I januar 2019 tok den norske diplomaten Geir O. Pedersen over som FNs spesialutsending i Syria. Inntil nylig har FN arbeidet med en komité som skal skrive en ny grunnlov, og som potensielt kan bane vei for demokratiske valg. EU vil ikke bidra til gjenoppbyggingen av landet uten at det avtales å holde frie valg, overvåket av FN, der flyktninger også kan stemme. Tyrkia, som tidligere har krevd at Bashar al-Assads avgang, er nå villig til å akseptere at han forblir president, hvis han velges i frie valg.

Svaret baseres på den første datoen det gjennomføres et nasjonalt valg i Syria som har blitt observert av FN, uavhengig av hva resultatet blir og hvor fritt det omtales i etterkant.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ja, i løpet av 2019
 • Ja, i løpet av 2020
 • Nei, i alle fall ikke før 2021
Vil PST hevde at en annen stat har forsøkt å påvirke kommunevalget i 2019?

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utgjør statlig etterretningsvirksomhet en betydelig trussel mot Norge. Gjennom å rekruttere kilder, kartlegge personer og skaffe seg tilgang til norske virksomheters datanettverk forsøker andre stater å påvirke politiske prosesser og det offentlige ordskiftet. De siste årene har det også vært flere forsøk på å påvirke andre lands valg.

I Norge er det kommunevalg i september 2019. Ifølge justisminister Tor Mikkel Wara er det naivt å tro at forsøk på å påvirke opinionen ikke kan skje her, og et valg kan være et naturlig tidspunkt.

Det forutsettes at PST offentlig hevder at en annen stat har forsøkt å påvirke kommunevalget i 2019. Uttalelsen må komme senest ved publiseringen av neste års åpne trusselvurdering for 2020 og påvirkningen må kobles direkte til valget, ikke andre prosesser eller handle om påvirkning generelt.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ____ %