Nytt svar: Sivile tap i Afghanistan i 2018

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange sivile vil bli skadet eller drept i Afghanistan i 2018?

 • 59,3 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra UiO, Luftforsvaret og Sjøforsvaret traff i snitt best. Disse forsvars- og fagmiljøene var blant 10 av 18 miljøer som traff bedre enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra FST, UiT og FLO traff dårligst.
 • Forskere, grenaderer/konstabler og eksperter traff i snitt best. Kvinnene slo mennene, mens de yngste aldersgruppene traff bedre enn de eldste.
Om spørsmålet og svaret
Publisert30. desember 2017
SpørsmålHvor mange sivile vil bli skadet eller drept i Afghanistan i 2018?
Svaralternativer1: Mindre enn 9,000, 2: 9,000-10,999, 3: 11,000-12,999, 4: 13,000 eller mer
Riktig svar2: 10,993
Antall deltagere646

Kilde: Ifølge UNAMAs årlige rapport ble 10,993 sivile drept eller skadet i Afghanistan i løpet av 2018. Dette var ca. 500 flere enn i 10,500, men omtrent like mange færre enn i 2016. De fleste tapene ble forårsaket av grupper som kjemper mot den afghanske regjeringen og deres bruk av improviserte bomber.

Kilde: UNAMA (2019) – Protection of civilians in armed conflict – Annual report 2018.

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?
Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

383 (59,3 %) av 646 deltagere traff bedre enn tilfeldig gjetning, mens 261 deltagere (40,4 %) traff dårligere.


Hvilke deltagere traff best?
NavnScore
1Iver Johansen-0.2
1Andreas Forø Tollefsen-0.2
1Karsten Bråthen-0.2
1Aslak Berge-0.2
1Rolf Øystein Ulriksen-0.2
1Sindre Solberg-0.2
1Ola R Tømmerås Tuvmarken-0.2
1Terje Myren-0.2
1Rune Solberg-0.2
1Wayne Castle-0.2
1Petter Ianssen-0.2
1Anonym-0.2
1sveinung torgersen-0.2
14Torkil Berg-0.19667
15Henrik Eberhardt-0.19547
16Frank Erik Hauan-0.19447
17Håvard Lillebo Jakobsen-0.19353
18Åshild Grønstad Solheim-0.19333
18Christian Grodås-0.19333
20Stine Grøndahl-0.18667
20Emileg-0.18667
20Jarand Narbuvold-0.18667
20Åsmund Hjulstad-0.18667
20Thor-Erik Forsmark-0.18667
Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?
Hvilke grupper deltagere traff best?
Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.