Prediksjoner: Februar 2019

30 % sannsynlig at Putin ikke vil utnevne en annen statsminister enn Medvedev, 32 % sannsynlig at Maduro vil miste støtten fra det venezuelanske militæret, bare 20 % sannsynlig med en fredsoperasjon i Ukraina, bare 8 % sannsynlig med resesjon i USA og 38 % sannsynlig at USA vil begynne tilbaketrekning fra Afghanistan i løpet av 2019 som følge av en avtale med Taliban.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden586
Gj.snittlig alder42.63 år
Andel fra forsvarssektoren48.3%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring32.9%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring10.12 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.6 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god

*Deltagere fra graderte miljøer er ikke med.

Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 4. februar 2019, kl. 0900, til fredag 8. februar 2019, kl. 2359. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

Ny statsminister Russland
Maduro Venezuela
Fredsoperasjon Ukraina
USA BNP-vekst
Taliban