Ny spørsmålsrunde: Februar 2019

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om Medvedevs utsikter til å ta over etter Putin, Maduros støtte fra det venezuelanske militæret, en fredsbevarende operasjon i Ukraina, resesjon i USA og amerikansk tilbaketrekning fra Afghanistan.

Runden er åpen til og med fredag 8. februar. Alle som registrerer seg etter mandag 4. februar kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Vil Putin utnevne en ny statsminister i løpet av inneværende presidentperiode?

Hvem som tar over makten i Russland etter Vladimir Putin vil ha betydning for forholdet til Vesten og Norge. Noen eksperter tror Putin vil bruke sin siste presidentperiode frem til 2024 til å peke ut sin egen etterfølger. Det er imidlertid ikke gitt at dagens statsminister, Dimitrij Medvedev, er den som vil ta over presidentembetet, slik han gjorde i 2008-2012, da Putin ikke kunne sitte i flere sammenhengende perioder. Medvedev ble da president, mens Putin statsminister. Fra 2012 ble Putin president igjen, mens Medvedev har vært statsminister. Begge kan sitte frem til mai 2024.

En mulig indikasjon på at Putin har funnet en ny etterfølger, er om han skulle utnevne noen andre enn Medvedev til statsminister før presidentperioden hans går ut. Det spiller ingen rolle hvorfor Medvedev erstattes (inkl. død, avgang), men det forutsettes at utnevnelsen godkjennes i Dumaen. Svaret baseres på tidspunktet utnevnelsen av en ny statsminister er godkjent.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ja, i 2019 eller 2020: ____ %
 • Ja, i 2021 eller 2022: ____ %
 • Ja, i 2023 eller 2024: ____ %
 • Nei, ikke ila. presidentperioden: ____ %
Når vil president Maduro eventuelt miste støtten fra militæret i Venezuela?

Venezuela er i dyp økonomisk krise. Etter at dagens president, Nicolás Maduro, begynte på en ny seksårsperiode i januar, har motstanden mot ham økt. Landets nasjonalforsamling anerkjenner ikke lenger Maduro som president, fordi de mener valget ikke var fritt. Nasjonalforsamlingens leder, Juan Guaidó, har derfor erklært seg selv som midlertidig president, men Maduro nekter å gå av. Guaidó støttes av USA og EU-land, mens Maduro av Russland og Kina.

En avgjørende faktor er hvilken part landets egne væpnede styrker velger å støtte. Så langt har militæret støttet sittende president Maduro. Militærets ledelse sies å ha mye å tape om Maduro forsvinner, mens opposisjonen har tilbudt amnesti for tidligere forbrytelser.

Svaret baseres på tidspunktet landets øverste militære ledelse offisielt støtter en annen president enn Maduro, uavhengig av årsaken til det, inkl. om Maduro selv velger å gå av. Avhoppere teller ikke, med mindre de i praksis utgjør mesteparten av de væpnede styrkene.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Innen utgangen av mars 2019: ____ %
 • I april eller mai 2019: ____ %
 • I juni eller juli 2019: ____ %
 • I alle fal ikke før august 2019: ____ %
Vil det etableres en fredsbevarende operasjon i Ukraina, med militære styrker fra andre land, i løpet av det neste året?

Konflikten i Ukraina har nå vart i fem år. Idéen om en FN-operasjon har vært diskutert tidligere, men ikke blitt noe av. Det rapporteres nå om andre mulige rammer, f.eks. en felles FN-OSCE-operasjon. FNs hovedforsamling skal også kanskje drøfte muligheten for en fredsbevarende operasjon i februar.

Det forutsettes at det etableres en operasjon som omtales av Ukraina som fredsbevarende og inkluderer militære styrker fra andre land, uavhengig av mandatet og hvilken institusjonell ramme den tilhører. De første militære styrkene må ankomme Ukraina senest 3. februar 2020.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ____ %
I hvor mange kvartal i 2019 vil det bli rapportert om en negativ BNP-vekst i USA?

Den økonomiske veksten i USA ser ut til å ha vært høyere i 2018 enn på flere år, og president Trump tror den vil nå nye høyder fremover. Eksperter ikke er like overbevist, men forventer fortsatt vekst.

For hvert kvartal publiserer det amerikanske handelsdepartementet tall på den årlige økonomiske vekstraten målt ved BNP (se figur). I de tre første kvartalene i 2018 varierte denne mellom 2,2 % og 4,2 %, mens estimatene for 4. kvartal ikke er publisert pga. «shutdown» i USA. Veksten i ett enkelt kvartal sier lite økonomiens tilstand, men negativ vekst i to eller flere kvartal på rad anses som en resesjon (økonomisk tilbakegang). Forrige gang det ble rapportert om negativ vekst, slik det spørres om her, var 1. kvartal i 2014.

Svaret baseres her på det tredje estimatet for 1., 2. og 3. kvartal, som normalt publiseres tre måneder etter kvartalsslutt, og det første estimatet for det 4. kvartal, som normalt vil bli publisert i januar 2020.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen kvartal: ____ %
 • Bare ett kvartal: ____ %
 • Minst to påfølgende kvartal (resesjon): ____ %
 • Minst to kvartal, men ikke påfølgende: ____ %
Når vil USA eventuelt begynne en tilbaketrekning fra Afghanistan som følge av en avtale med Taliban?

USA og Taliban har blitt enige om et rammeverk for en mulig fredsavtale i Afghanistan. Ifølge utkastet skal Taliban hindre terrorister i å bruke landets territorium, mens USA skal trekke styrker ut. Tidspunktet for og hvordan en ev. tilbaketrekning skal skje, er ikke bestemt. Utkastet forutsetter også at Taliban inngår en våpenhvile og innleder forhandlinger med den afghanske regjeringen, som de tidligere har nektet.

Det forutsettes at USA offisielt bekrefter at landet har begynt en tilbaketrekning av militære styrker som en del av en avtale hvor Taliban er én av partene, uavhengig av hvor mange styrker, innholdet i avtalen og hvem som er part i den. Svaret baseres på datoen de første amerikanske styrkene, som offisielt knyttes til avtalen, forlater Afghanistan.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • I løpet av 2019: ____ %
 • I løpet av 2020: ____ %
 • I alle fall ikke før 2021: ____ %