Månedlige arkiver: januar 2019

Nytt svar: Russlands ambassadør ikke kalt inn på teppet

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Russlands ambassadør til Norge bli «kalt inn på teppet» i løpet av 2018?

  • 57 % av deltagerne traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.
  • Av alle forsvars- og fagmiljøene var det bare deltagerne fra UiO og FPVS som i snitt traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Alle deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, men de to yngste aldersgruppene, samt offiserer (OF5-OF9) traff best. Mennene slo kvinnene, mens ikke-eksperterene slo ekspertene.
Fortsett å lese Nytt svar: Russlands ambassadør ikke kalt inn på teppet

Nytt svar: Ingen droner skutt ned

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Forsvaret eller allierte styrker «skyte ned» en drone i Norge i løpet av 2018?

  • 60 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Deltagerne fra FD, JD og UiT traff i snitt best, men de fleste forsvars- og fagmiljøene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra FST, FOH og FFT traff i snitt dårligst.
  • De fleste deltagergruppene traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, mens forskere traff best av alle. Gruppene med høyest utdanningsnivå traff generelt bedre enn de med lavere, mens det var ingen forskjell mellom de andre gruppene.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen droner skutt ned

Nytt svar: Ingen nye atomprøvesprengninger i Nord-Korea

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Nord-Korea gjennomføre en atomprøvesprengning i løpet av 2018?

  • Bare 9 % av de 657 deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Ingen forsvars- og fagmiljøer traff bedre enn tilfeldig gjetning, men deltagerne fra UiT, Heimevernet og FFI traff i snitt best.
  • Ingen deltagergrupper traff i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, men grenaderer/konstabler (OR2-OR4) og forskere traff best. Ellers var det små forskjeller.
Fortsett å lese Nytt svar: Ingen nye atomprøvesprengninger i Nord-Korea