Resultater og vinnere 2018

Vinnerne i turneringens første runde er klare! Til sammen er det avgjort 40 spørsmål med over 80 000 prediksjoner fra 1005 deltagere. Alle som har svart på minst ett spørsmål har fått en mail med individuelle resultater, inkludert beste og verste plassering, hvor ofte de var blant 100, 50 og 10 på topp, og plassering dersom treffsikkerheten hadde blitt målt på en annen måte.

Her kan du lese mer om de overordnede resultatene – og ikke minst se hvem som vant de individuelle titlene og prisen for beste forsvars- og fagmiljø! Én vinner får vi imidlertid aldri svaret på…

Om spørsmålene og deltagerne i perioden

Turneringens første runde strekker seg fra oppstarten i september 2017 t.o.m. desember 2018.

Antall avgjorte spørsmål40
Antall deltagere1005
Antall enkeltprediksjoner80322
Andel kjønn blant deltagerneMenn: 86.5%, Kvinner: 13.5%
Gjennomsnittsalder på deltagerne41.16 år
Andel med forsvars- og sikkerhetspolitisk erfaring32.3%
Interesse for forsvars- og sikkerhetspolitikk (snitt)6 - ganske stor
Tro på egen prediksjonsevne (snitt)4 - litt god

Til sammen var det 827 deltagere som svarte på minst 20 % av spørsmålene, som er minstekravet for å få en sammenlagt plassering og for å kunne konkurrere om titlene.

Hvor godt traff ulike grupper deltagere?

I snitt er det forskerne som har truffet best, etterfulgt av ekspertene. Flesteparten av deltagergruppene har imidlertid i snitt truffet dårligere enn Apen, som fordelte sannsynligheten likt på alle svaralternativer på alle spørsmål. Det publiseres imidlertid ingen statistiske analyser av hvor signifikante forskjellene mellom gruppene er før turneringen er avsluttet.

Individuelle vinnerkategorier

Her listes alle individuelle vinnere innenfor hver kategori. Dersom en deltager har vunnet flere kategorier, utgår de andre kategoriene som han eller hun også har vunnet. I denne perioden utgikk Beste fagperson og Beste forsvarsforsker. Kriteriene for hver vinnerkategori kan du lese her.

Alle individuelle vinnere vil få tilsendt et krus i premie!

Alle opplysningene om deltagerne er basert på selvrapportert informasjon ved registrering. Det vil si at en deltager som oppga at han eller hun var forsker ved registrering også regnes som forsker i resultatene her, med mindre deltageren har opplyst om endringer. Deltagere som har valgt å være anonyme eller som deltar fra skjermede miljøer, navngis naturligvis ikke.

Alle individuelle vinnere er basert på summen av deltagernes Accuracy score. Her er det om å gjøre å få lavest mulig score. Jo mer negativ, jo bedre. Les mer om hvordan scorene beregnes her.

Beste deltager

Denne tittelen går til den beste av absolutt alle de 827 deltagerne. Vinneren ble:

 • Simen E Rustad. Han fikk en sammenlagt score på -5,322. Han vant med relativt stor margin foran andreplassen på -4,483 og tredjeplassen på -4,135.
Beste lekmann

Denne tittelen går til den beste av alle deltagere som har oppgitt at de ikke har forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring. Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 552. Vinneren ble:

 • Svein Nyseter. Av alle deltagerne kom han på 5. plass.
Beste offiser

Denne tittelen går til den beste deltageren som er offiser (OF1-OF9). Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 172. Vinneren ble:

 • Pål Berglund.
Beste befal

Denne tittelen går til den beste deltageren som er befal (OR5-OR9). Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 33. Vinneren ble:

 • Anonym.
Beste ekspert

Denne tittelen går til den beste deltageren som har oppgitt at de har forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring, at de har blitt intervjuet av media som “ekspert” og hvis navn gir minst ett faglig treff i mediearkivet ATEKST. Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 73. Vinneren ble:

 • Espen Amundsen. Han kom på 2. plass av alle deltagere. I løpet av de siste årene har den tidligere generalmajoren bistått tidligere FFI-direktør, Nils Holme, i arbeidet med en rapport fra 2017 om hva Forsvaret kan gjøre med 2 % av BNP.
Beste kvinne

Denne tittelen går til den beste kvinnen i turneringen, og kåres for å oppmuntre til flere kvinnelige deltagere. Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 96. Vinneren er…

 • Avmeldt. Av alle deltagerne kom hun på 19. plass.
Beste selvsikre amatør

Denne tittelen går til den beste deltageren uten forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring, men som likevel har svart at de har en litt, ganske eller svært god evne til å forutsi forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 175. Vinneren ble:

 • Håkon Bonafede. Av alle deltagerne kom han på 8. plass.
Beste ydmyke amatør

Denne tittelen går til den beste deltageren uten forsvars- og sikkerhetspolitisk arbeidserfaring og som har oppgitt at de har en svært, ganske eller litt dårlig evne til å forutsi forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Antallet deltagere innenfor denne kategorien var 91. Vinneren ble:

 • Frode Sandvin Folkedal. Av alle deltagerne kom han på 7. plass.
Topp 20 deltagere

Her kan du se alle deltagerne som havnet blant de 20 beste i perioden.

NavnScore
1Simen E Rustad-5.32242
2Espen Amundsen-4.48313
3Stig Lødøen-4.13513
4Mathias Rongved-3.72792
5Svein Nyseter-3.59837
6mads drange-3.57393
7Frode Sandvin Folkedal-3.34313
8Håkon Bonafede-3.24052
9Nikolai Mejdell Hektoen-3.19407
10Anonym-3.01852
11Anonym-2.89303
12Atle Onar Knapskog-2.86308
13Steinar Gulichsen-2.80102
14Per-Olav Sørhus-2.6145
15Tobias Ness-2.52946
16Sigurd Glærum-2.51642
17Håvard Granlund-2.50543
18Indra Øverland-2.41225
19Avmeldt-2.34435
20Paul van Walree-2.3414
Beste forsvars- og fagmiljø

I tillegg til individuelle vinnere kåres det en vinner innenfor gruppekategorien “Beste forsvars- og fagmiljø”. Denne tittelen går til miljøet med den beste gjennomsnittlige Accuracy-scoren. Her vektes deltagernes Accuracy scores like mye, uavhengig av hvor mange spørsmål hver enkelt har svart på. Det forutsettes imidlertid at miljøet har minst 10 deltagere som har svart på minst 20 % av spørsmålene. N = antallet deltagere i miljøet som oppfyller minstekravet. Vinneren ble:

 1. Universitet i Oslo (n=10), som fikk en score på 0,0459, men oppfylte akkurat minstekravet til antall deltagere.
 2. Nest beste miljø ble NTNU (n=11), som fikk en score på 0,0578.
 3. Tredje beste (og beste forsvarsmiljø) ble Forsvarsdepartementet (n=15), som fikk en score på 0,0687.

Men…. Universitet i Oslo var ikke det miljøet som fikk beste score. Det var nemlig Justisdepartementet, som fikk en bedre score enn alle andre (-0,0160), men som bare hadde 9 deltagere som hadde svart på minst 5 spørsmål… Her må det rekrutteres til neste periode!

Hvilke spørsmål er kåringene basert på?

Alle spørsmål som hadde 31. desember 2018 som sluttdato, eller som omhandlet hendelser som har inntruffet senest denne datoen, inngår i datagrunnlaget for 2018-perioden. Spørsmål som oppfyller disse kriteriene, men som per 14. januar ikke har kunnet la seg avgjøre (f.eks. på grunn av manglende informasjon), er ikke med og vil i stedet telle i neste periode.

Her er alle 40 spørsmålene som har blitt avgjort i løpet av denne perioden: