Nytt svar: Mattis ferdig som forsvarsminister

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil James Mattis eventuelt slutte å være amerikansk forsvarsminister?

 • 91 % av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Alle forsvars- og fagmiljøene traff dårligere enn tilfeldig gjetning, men deltagerne fra Justisdepartementet bommet i snitt minst, mens deltagerne fra Luftforsvaret, NTNU og Sjøforsvaret bommet mest.
 • Det var bare små forskjeller mellom de store deltagergruppene på dette spørsmålet. De 9 deltagerne i aldersgruppen 70 år eller over bommet i snitt minst.
Om spørsmålet og svaret
Publisert03. desember 2018
SpørsmålNår vil James Mattis eventuelt slutte å være amerikansk forsvarsminister?
Svaralternativer1: I løpet av 2018, 2: I løpet av 2019, 3: I løpet av 2020, 4: Ikke før 2021
Riktig svar1: I løpet av 2018
Antall deltagere576

Kilde: 21. desember 2018 sa James Mattis opp som USAs forsvarsminister. Hans siste arbeidsdag skulle etter planen bli 28. februar 2019, men Trump fremskyndet avgangen. Mattis’ siste arbeidsdag ble 31. desember 2018, der han gjennom en telefonsamtale kl. 23:59 formelt overførte posisjonen som forsvarsminister til Patrick Shanahan.

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?
Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet

Bare 51 av 576 deltagere (9 %) traff bedre enn Apen på dette spørsmålet, mens 523 deltagere (91 %) traff dårligere.

Hvilke deltagere traff best?
[table “113” not found /]
Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?
Hvilke grupper deltagere traff best?
Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.