Nytt svar: Oljeprisen steg over $80

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2018?

 • Bare 27 % av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
 • Alle forsvars- og fagmiljøer traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Heimevernet, FOH og Hæren traff imidlertid best, mens deltagerne fra FST, FD og UiO traff dårligst.
 • Alle deltagergruppene traff også i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.Grenaderer (OR2-OR4), Befal (OR5-OR9) og deltagere med videregående skole som høyest utdanningsnivå traff i snitt best.
 • De eldste aldersgruppene traff imidlertid dårligere enn de yngste. Menn slo kvinner.
Om spørsmålet og svaret
Publisert30. desember 2017
SpørsmålVil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2018?
Svaralternativer1: Ingen av delene, 2: Stige over $80,00, 3: Falle under $40,00, 4: Begge deler
Riktig svar2: Stige over $80,00
Antall deltagere639

Kilde: Dagens Næringsliv.

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?
Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet

171 av 639 deltagere (27 %) traff bedre enn Apen, som tippet 25 % sannsynlighet for alle svaralternativer på dette spørsmålet. 464 deltagere (73 %) traff imidlertid dårligere.

Hvilke deltagere traff best?
NavnScore
1Audun Kveberg-1.1675
1john vidar munkejord-1.1675
1Rolf Øystein Ulriksen-1.1675
1Pål Berglund-1.1675
1Håkon Widerøe-1.1675
1Rune Nilsson-1.1675
1Frank Holtan-1.1675
1Terje Myren-1.1675
1Eivind Byre-1.1675
1Ståle Giverhaug-1.1675
1Alf Christian Hennum-1.1675
1André Berg Thomstad-1.1675
1Avmeldt-1.1675
14Anders Roer-1.1651
15Åshild Grønstad Solheim-1.1475
15Anonym-1.1475
15Tom Hetlevik-1.1475
15Eivind kvernmo-1.1475
19Andreas A-Norum-1.1225
20Eirik Dahl Herdlevær-1.1025
Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?
Hvilke grupper deltagere traff best?
Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.