Fjerning av inaktive deltagere ved årsslutt

Alle deltagere som har registrert seg til turneringen, men ikke har svart på et eneste spørsmål etter at den pågående runden (2019-spesialen) er stengt, vil bli slettet. Dette gjøres for å begrense antallet e-poster som sendes ut og unødvendig lagring av personopplysninger.