Ny spørsmålsrunde: 2019-spesial

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om riksrett for Trump, ambassadører som kalles inn på teppet, terrorangrep i Europa, det ukrainske presidentvalget, oljeprisens opp- og nedturer, USAs reaksjoner på Tyrkias kjøp av S-400 luftvernsystemet fra Russland, andelen av BNP som brukes på forsvar i NATO og fremtiden til atomavtalen med Iran.

Runden er åpen til og med fredag 6. januar. Alle som registrerer seg etter onsdag 26. desember kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Vil Representantenes hus i løpet av 2019 vedta å stille Donald Trump for riksrett?

En president kan stilles for riksrett hvis flertallet i Representantenes hus stemmer for å anklage ham for forræderi, korrupsjon eller andre alvorlige lovbrudd (f.eks. falsk forklaring under ed). Demokrater har flere ganger truet D. Trump med riksrett, og etter høstens mellomvalg har de også fått flertall i Representantenes hus. USA-eksperter tror imidlertid riksrett er lite trolig.

Det forutsettes at Representantenes hus i løpet av 2019 vedtar å stille Trump for riksrett, uavhengig av hvilke lovbrudd han anklages for, når riksretten begynner og om han blir dømt i Senatet. To presidenter (Johnson og Clinton) har blitt stilt for riksrett før (ingen dømt), mens Nixon gikk av før han ble stilt.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ____ %
Vil den norske og/eller russiske ambassadøren bli «kalt inn på teppet» av hverandres myndigheter i løpet av 2019?

I september 2018 ble den norske ambassadøren til Russland «kalt inn på teppet» etter at russeren M. Botsjkarev ble siktet for spionasje i Norge. Sist den russiske ambassadøren ble kalt inn på teppet i Norge var etter at norske stortingspolitikere ble nektet visum til Russland i 2017.

Det forutsettes at norske medier omtaler hendelsen som å bli «kalt inn på teppet». Dersom ambassadøren er bortreist, syk eller ikke er utnevnt, teller også den midlertidig fungerende lederen (chargé d’affaires). Andre diplomater teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen av landenes ambassadører: ____ %
 • Bare den norske ambassadøren: ____ %
 • Bare den russiske ambassadøren: ____ %
 • Begge lands ambassadører: ____ %
Hvor mange terrorangrep, der minst 5 personer blir drept, vil skje i Europa i 2019?

I 2018 har det bare skjedd ett terrorangrep i Europa, der minst 5 personer ble drept (Strasbourg). Til sammenligning var det 5 slike i 2017, 3 i 2016 og 2 i 2015 (alle jihadistiske). Samtidig advarer terroreksperter mot å tro at trusselen er over, fordi antallet angrepsplaner fortsatt er høyt.

Det forutsettes at landets myndigheter omtaler hendelsen som terror, uavhengig av hvem som står bak. Antall døde inkl. alle som dør i angrepet eller av skader ila. en uke, men ikke gjerningspersonen(e). Koordinerte hendelser i samme by/område teller som ett angrep. Alle land som normalt regnes som en del av Europa teller, men ikke Russland, Tyrkia og Kaukasus.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen angrep: ____ %
 • 1-3 angrep: ____ %
 • 4-6 angrep: ____ %
 • Minst 7 angrep: ____ %
Hva vil skje i det ukrainske presidentvalget?

I mars 2019 skal det etter planen holdes presidentvalg i Ukraina. Dagens president, P. Porosjenko, forventes å stille til valg, men tidligere statsminister, J. Tymosjenko, leder på målingene. Det er imidlertid ingen klare favoritter. Porosjenko er anklaget for å bruke unntakstilstanden, etter at tre ukrainske fartøy nylig ble tatt av russisk styrker, til å utsette valget. Det forventes også forsøk på russisk innblanding.

Hvis ingen kandidater får flertall i 1. runde, blir det en 2. runde. Det forutsettes at den som vinner valget til slutt også blir president før utgangen av året, uavhengig av hvor lenge de blir sittende.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Porosjenko blir gjenvalgt: ____ %
 • Tymosjenko blir ny president: ____ %
 • Noen andre blir ny president: ____ %
 • Valget blir ikke gjennomført i 2019: ____ %
Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2019?

I 2018 steg oljeprisen til over $80 for første gang siden 2014, men mot slutten av året har den sunket nedover mot $50. Sist gang oljeprisen lå under $40 var i 2016. Svaret baseres på den daglige spotprisen på Brent Blend råolje, rapportert av Dagens Næringsliv.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen av delene: ____ %
 • Stige over $80,00: ____ %
 • Falle under $40,00: ____ %
 • Begge deler: ____ %
Vil Tyrkia få levert det russiske luftvernsystemet S-400 i løpet av 2019, og vil USA innføre sanksjoner mot Tyrkia som følge av det?

Tyrkia har avtalt å kjøpe det avanserte luftvernsystemet S-400 fra Russland. Systemet skulle etter planen bli levert i 2020, men har blitt fremskyndet til 2019. Kjøpet har skapt bekymring i NATO, bl.a. fordi systemet kan kompromittere viktig informasjon hvis det brukes sammen med F-35-kampflyene, som Tyrkia også skal kjøpe fra USA. USA innførte nylig sanksjoner mot Kina for kjøp av militært utstyr fra Russland og har truet India med det samme, men Tyrkia er medlem av NATO.

For at svaret skal bli «ja» forutsettes det at tyrkiske myndigheter bekrefter at de har fått levert de første S-400-systemene innen utgangen av året, uavhengig av operativ status. Det forutsettes også at USA bekrefter at landet ev. har innført sanksjoner som følge av Tyrkias S-400-kjøp. Sanksjoner som ikke innføres i 2019 eller andre typer reaksjoner (som å utsette leveransen av F-35), teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Nei, ikke levert i 2019: ____ %
 • Ja, men USA innfører ikke sanksjoner i 2019: ____ %
 • Ja, og USA innfører sanksjoner i 2019: ____ %
Hvor stor andel av BNP vil de andre NATO-landene enn USA bruke på forsvar i 2019?

USA har lenge vært misnøyd med at de andre NATO-landenes forsvarsbudsjetter gradvis har sunket. Etter Ukraina-krisen i 2014 forpliktet alle landene seg til å bruke 2 % av BNP på forsvar innen 2024. Fra og med 2015 har andelen begynt å stige igjen, mens presset fra USA har økt ytterligere under president Trump.

Svaret baseres på NATOs første offisielle estimat av andelen av BNP som andre medlemsland enn USA forventes å bruke på forsvar i 2019. NATOs rapport forventes i løpet av året. Tallene for 2017 og 2018 i figuren under, er estimater som kan endre seg i neste oppdatering.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Under 1,3 %: ____ %
 • 1,30 % – 1,39 %: ____ %
 • 1,40 % – 1,49 %: ____ %
 • 1,50 % – 1,59 %: ____ %
 • 1,6 % eller mer: ____ %
Vil flere enn USA trekke seg fra atomavtalen med Iran i løpet av 2019?

I 2015 inngikk Iran en historisk avtale med USA, Russland, Kina, EU, Storbritannia, Frankrike og Tyskland om å begrense sitt atomprogram mot at en rekke økonomiske sanksjoner ble opphevet.

I mai 2018 trakk USA seg fra avtalen, bl.a. fordi Trump mener avtalen ikke hindrer Iran fra å utvikle atomvåpen. Siden da har USA innført nye sanksjoner mot Iran og forsøkt å overbevise sine europeiske allierte om å forlate avtalen. Alle andre står imidlertid fortsatt ved avtalen, selv om Iran har fremmet krav og europeiske land har uttrykt bekymring for nye iranske missiltester i desember.

Svaret baseres på hvilke aktører som først annonserer at de ev. har trukket seg fra avtalen ila. året. Endringer i avtalen påvirker ikke spørsmålet. Annonseringer om å trekke seg i fremtiden, teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Nei, ingen flere trekker seg: ____ %
 • Ja, Iran trekker seg først: ____ %
 • Ja, andre enn Iran trekker seg først: ____ %