Ny spørsmålsrunde: Desember 2018

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om Brexit-avtalens skjebne i parlamentet, norsk deltagelse i den nye europeiske intervensjonsstyrken, forsvarsminister James Mattis, eskalering mellom Ukraina og Russland, og nedrustningsavtalen “New START”.

Runden er åpen til og med fredag 7. desember. Alle som registrerer seg etter mandag 3. desember kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Vil det britiske parlamentet godkjenne regjeringens Brexit-avtale?

I november ble avtalen om Storbritannias exit fra EU vedtatt av den britiske regjeringen og godkjent av EU-landene. Det er imidlertid høyst usikkert om avtalen vil bli godkjent i det britiske parlamentet, der avtalen har vært sterkt kritisert. Svaret baseres på første avstemning om avtalen i det britiske underhuset, som etter planen skal finne sted tirsdag 11. desember. Avstemninger om andre planer teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ____ %
Vil Norge annonsere hvorvidt landet blir med i den nye europeiske intervensjonsstyrken (EI2) i løpet av det neste året?

I juni tok Frankrike initiativ til en ny europeisk intervensjonsstyrke (European Intervention Initiative, EI2). Hensikten er å styrke Europas uavhengighet i en tid med økt spenning mellom verdens stormakter, men idéen er kontroversiell. I dag er ti land med (i blått), mange av dem allierte av Norge, mens ett har trukket seg (Italia).

Norge er invitert. Utenriksminister Søreide har sagt at initiativet er interessant og at det nå vurderes hvilke konsekvenser en eventuell norsk deltakelse kan få, før det fattes en beslutning. Svaret baseres på om, og ev. hva, norske myndigheter offisielt har annonsert at Norge skal, per 2. desember 2019, uavhengig av hvilke praktiske følger det har fått på dette tidspunktet.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ja, og at Norge blir med: ____ %
 • Ja, men at Norge ikke med (nå): ____ %
 • Nei, vil ikke bli annonsert: ____ %
Når vil James Mattis eventuelt slutte å være amerikansk forsvarsminister?

Det har vært spekulert i hvor lenge USAs forsvarsminister, James Mattis, blir sittende. Mattis anses som viktig for Europa og Norge, fordi han i motsetning til presidenten anses som en stille forkjemper for NATO. Eksperter frykter også at en etterfølger kan bli langt mer ettergivende overfor Trumps «innfall». Trumps inneværende presidentperiode varer frem til 20. januar 2021.

Svaret baseres på tidspunktet Mattis ev. slutter å være forsvarsminister, uavhengig av årsaken. Midlertidig fravær (f.eks. sykdom) eller annonseringer om fremtidig avgang, teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • I løpet av 2018: ___ %
 • I løpet av 2019: ___ %
 • I løpet av 2020: ___ %
 • Ikke før 2021: ___ %
Vil Ukraina og/eller Russland oppleve at et marine- eller kystvaktfartøy blir senket eller påført dødelig skade av hverandre de neste tre månedene?

I november ble tre ukrainske marinefartøy beskutt og tatt av russiske grensestyrker da de seilte gjennom Kertsjstredet, mellom Krim-halvøyen og Russland, på vei til en ukrainsk by ved Azovhavet.

Her spørres det om situasjonen vil eskalere ytterligere, ved at ett, begge eller ingen av landene vil oppleve at minst ett marine- eller kystvaktfartøy blir senket eller påført dødelig skade av det andre landets styrker. Dødelig skade innebærer at minst én person fra fartøyet dør og at fartøyets myndigheter bekrefter dødsfallet innen én uke. Hendelsen må skje senest 2. mars 2019, men det spiller ingen rolle hvor.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen av landene: ____ %
 • Bare Ukraina: ____ %
 • Bare Russland: ____ %
 • Begge landene: ____ %
Vil nedrustningsavtalen «New START» bli videreført før den opphører i 2021?

Etter at Trump truet med å trekke USA fra INF-avtalen, som det ble spurt om i forrige runde, er det også uttrykt bekymring for en annen nedrustningsavtale, «New START». START-avtalene har vært viktig for å begrense antallet strategiske atomvåpen USA og Russland kan ha utplassert. Dagens avtale opphører 5. februar 2021, med mindre landene blir enig om å fornye den i fem år til 2026. Trump har tidligere sagt at avtalen er dårlig for USA, mens Russland ønsker å videreføre den.

For at svaret skal bli «ja» må begge lands myndigheter enten bekrefte at dagens New START-avtale er fornyet eller at en ny avtale som erstatter dagens er signert, senest 5. februar 2021.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ____ %