Ny spørsmålsrunde: November 2018

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om atomnedrustning, den svenske regjeringskrisen, borgerkrigen i Syria, valget i DR Kongo og fremtiden til Kinas president.

Runden er åpen til og med fredag 9. november. Alle som registrerer seg etter mandag 5. november kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Når vil USA evt. varsle Russland om at landet formelt trekker seg fra INF-avtalen?

I oktober sa Trump at USA skal trekke seg fra INF-avtalen, som er en nedrustningsavtale med Russland som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter med atomvåpen. Rakettene regnes som spesielt destabiliserende, fordi de gir motparten bare minutter til å bestemme seg for et evt. motangrep. USA mener Russland bryter avtalen, noe landet benekter.

USA har ikke trukket seg formelt ennå. For å gjøre det, må USA varsle Russland seks måneder i forkant. Svaret baseres på tidspunktet USA evt. bekrefter at Russland har blitt formelt varslet, ikke tidspunktet landet faktisk trer ut.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Innen utgangen av 2018: ____ %
 • I løpet av første halvdel 2019: ____ %
 • I løpet av andre halvdel 2019: ____ %
 • I alle fall ikke før 2020: ____ %
Hva vil skje med regjeringssituasjonen i Sverige?

Etter valget i september fikk ingen av de politiske blokkene i Sverige de nødvendige 175 mandater for å kunne danne regjering. Ingen blokk ønsker å styre sammen med det nasjonalistiske partiet Sverigedemokraterna (SD), selv om det ville gitt flertall. Etter valget har først Ulf Kristersson fra Moderaterna, og deretter Stefan Löfven fra Socialdemokraterna, fått oppdraget om å forsøke å danne en regjering, men ikke lykkes.

fortsetter Riksdagens talmans sonderinger for å finne en ny statsminister. Det kan bli nyvalg, hvis Riksdagen avviser talmannens forslag til statsminister fire ganger, men det har ikke vært noen voteringer ennå.

Svaret baseres på alternativet som skjer først. «Ny regjering» skjer ved vellykket votering i Riksdagen. For alternativet «med SD» forutsettes det at partiet inngår i regjeringen, ikke bare gir sin støtte. Dager uten ny regjering beregnes f.o.m. 25. september 2018, som var da den sittende regjeringen ble nedstemt.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ny regjering uten SD: ____ %
 • Ny regjering med SD: ____ %
 • Vil utlyses nyvalg: ____ %
 • Vil gå minst 200 dager uten ny regjering: ____ %
Vil det syriske regimet iverksette en storoffensiv mot Idlib-provinsen i løpet av de neste fire månedene?

I september inngikk Russland og Tyrkia en avtale om å opprette en demilitarisert sone rundt Idlib, som er siste opprørskontrollerte provins i Syria. Hensikten var å unngå en storoffensiv fra syriske regjeringsstyrker som kunne blitt et nytt blodbad. Ifølge avtalen skal bl.a. opprørsgruppene trekke tunge våpen ut fra sonen innen 15. oktober. Så langt er det uklart hvor langt dette har kommet, men Assad uttalte nylig at avtalen er bare midlertidig.

For at svaret skal bli «ja» må det innen 4. mars 2019 være en bred oppfatning blant vestlige eksperter om at det syriske regimet har begynt en storoffensiv mot Idlib-provinsen, og at det skjer på en slik måte at få mener avtalen følges. Deltagelse fra andre land spiller ingen rolle.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ____ %
Hvor mange vil på det meste bli drept på én dag under demonstrasjoner i forbindelse med valget i DR Kongo?

23. desember 2018 er det presidentvalg i Den demokratiske republikken Kongo. Dagens president, J. Kabila, skulle gått av i 2016, men valget har blitt utsatt flere ganger og dette har ført til demonstrasjoner. 47 mennesker ble drept i demonstrasjoner mot Kabila fra jan. 2017 til jan. 2018. Ca. 300 har blitt drept av siden 2015. Det har imidlertid sjeldent vært mer enn 10 drepte på én dag.

Svaret baseres på det høyeste tallet som flere vestlige medier rapporterer har blitt drept på én dag under demonstrasjoner i perioden én måned før og etter valgdatoen (f.o.m. 23. nov. 2018 t.o.m. 23. jan. 2019), uavhengig av om valget faktisk avholdes. Demonstrasjonene må omhandle valget.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • 0-9 mennesker: ____ %
 • 10-19 mennesker: ____ %
 • 20-29 mennesker: ____ %
 • 30 eller flere mennesker: ____ %
Hvor lenge blir Xi Jinping sittende som Kinas president?

Xi Jinping har vært Kinas president siden 2013, og generalsekretær i kommunistpartiet og leder for militærkommisjonen siden 2012. Tradisjonelt har Kinas øverste leder alle tre verv samtidig, men presidentembetet har vært begrenset til to femårsperioder for å unngå at én leder sitter for lenge.

Tidligere i år ble presidentbegrensningen fjernet, slik at Jinping ikke lenger gå av i 2023. Det er delte meninger om hvor stabilt regimet er og hvor mye støtte Jinping har. Svaret baseres på tidspunktet (året) Jinping slutter å være president, uavhengig av årsak og endringer i presidentens makt.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Mindre enn to år til (ut 2020): ____ %
 • Tre-fire år til (2021-2022): ____ %
 • Fem-seks år til (2023-2024): ____ %
 • Minst syv år til (slutter tidligst i 2025): ____ %