Månedlige arkiver: november 2018

Prediksjoner: November 2018

Like sannsynlig at USA trekker seg fra INF-nedrustningsavtalen i løpet av første halvdel neste år (34 %) som at det ikke skjer før tidligst 2020 (33 %). Mest sannsynlig med en ny svensk regjering uten Sverigedemokratene (37 %), ellers blir det nyvalg (35 %). Helt 50/50 % for om det syriske regimet vil iverksette en storoffensiv mot Idlib de kommende månedene.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: November 2018

Nytt svar: Mellomvalget i USA

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvilket parti vil få flest seter i Kongressen etter mellomvalget i 2018?

  • Under halvparten av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning.
  • Fagfolk med kompetanse på USA og Nord-Amerika traff imidlertid bedre enn både andre fagfolk og ikke-fagfolk.
  • Deltagerne fra UiO, NTNU og FD traff i snitt best, mens deltagerne fra Heimevernet, FMA og Cyberforsvaret traff i snitt dårligst.
  • Totalt traff fem av forsvars- og fagmiljøene i snitt bedre enn tilfeldig gjetning, mens 11 av miljøene traff dårligere.
  • Alle deltagergrupper utenom aldersgruppen 70 eller over traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Ikke-eksperter traff bedre enn eksperter, mens treffsikkerheten økte med høyere utdanning.

Fortsett å lese Nytt svar: Mellomvalget i USA

Nytt svar: Ingen dødelige hendelser mellom Nord-Korea og Sør-Korea eller USA

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil det skje en dødelig hendelse som involverer nordkoreanske og sørkoreanske/amerikanske militære styrker i løpet av det neste året?

  • Bare litt over halvparten av deltagerne traff bedre enn tilfeldig gjetning (50/50).
  • Deltagerne fra NTNU, Sjøforsvaret, FD og FFI traff best, men var også de eneste forsvars- og fagmiljøene som traff bedre enn tilfeldig gjetning i snitt.
  • Grenaderer/konstabler (OR2-OR4) og offiserer (OF5-OF9) var de eneste deltagergruppene som traff bedre enn tilfeldig gjetning i snitt, mens aldersgruppen 70 eller over, offiserer (OF1-OF4) og aldersgruppen 50-59 år traff i snitt dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Ingen dødelige hendelser mellom Nord-Korea og Sør-Korea eller USA