Prediksjoner: Oktober 2018

45 % sannsynlig at spionsiktede Mikhail Botsjkarev vil være tilbake i Russland innen 6 mnd. Mindre enn 25 % sannsynlig at Tyrkia forlater NATO innen tre år, og det er lite sannsynlig at et eventuelt nytt luftforsvarssystem vil bli en “game changer” i Syria.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden585
Gj.snittlig alder41.52 år
Andel fra forsvarssektoren50.4%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring35%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring10.08 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.6 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 1. oktober 2018, kl. 0900, til fredag 5. oktober 2018, kl. 2359. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.