Ny spørsmålsrunde: Oktober 2018

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om den russiske statsborgeren som er siktet for spionasje, det syriske luftforsvaret, om Tyrkia vil forlate NATO, handelskrigen mellom USA og Kina, og et cyberangrep mot norsk kritisk infrastruktur.

Runden er åpen til og med fredag 5. oktober. Alle som registrerer seg etter mandag 1. oktober kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Når vil Mikhail Botsjkarev eventuelt være tilbake i Russland?

I september ble en russisk statsborger, Mikhail Botsjkarev, siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar på Stortinget. Russland har kalt Norges ambassadør inn på teppet og varslet en kraftig reaksjon. Anken på to ukers varetektsfengsling ble forkastet i forrige uke.

Det forutsettes at russiske myndigheter bekrefter at Botsjkarev er tilbake i Russland eller at norske myndigheter hevder at han ikke lenger befinner seg i Norge og at de antar han er i Russland, uavhengig av hendelsesforløpet som leder frem til dette.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Innen 6 mnd. (før april 2019): ____ %
 • Om 6-12 mnd. (april-sept. 2019): ____ %
 • Om 12-18 mnd. (okt. 2019-mars 2020): ____ %
 • Tidligst om 18 mnd. (april 2020 eller senere): ____ %
Hvor mange bemannede militære fly vil bli “skutt ned” av Syria det neste året?

Etter at et russisk overvåkningsfly ble skutt ned av syrisk luftvern ved et uhell, har Russland sagt at de vil levere et nytt luftforsvarssystem (S-300) til Syria i oktober. USA kaller leveransen en betydelig opptrapping. Det spekuleres om det nye systemet kan bli en “game-changer”, ettersom bare ett annet bemannet fly har blitt skutt ned av Syria de siste årene, da et israelsk F-16 krasjet etter å ha blitt skutt etter tidligere i år.

Svaret baseres på det totale antallet bemannede, militære fly som det rapporteres i vestlige medier at syriske militære styrker har “skutt ned”, f.o.m. 1. oktober 2018 t.o.m. 31. september 2019. Med “skutt ned” menes det både intenderte nedskytninger (som det israelske flyet) og tabber (som det russiske flyet), men ikke ulykker hvor syrisk luftvern ikke har vært involvert. Det forutsettes også at det berørte landets myndigheter bekrefter at et fly har gått tapt, uavhengig av om noen blir drept eller om de bruker ordene “skutt ned” for å beskrive hendelsen.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen fly: ____ %
 • 1-2 fly: ____ %
 • 3-4 fly: ____ %
 • Minst 5 fly: ____ %
Vil Tyrkia varsle at landet vil forlate NATO i løpet av de neste tre årene?

Etter uenigheter med USA har Tyrkias president Erdogan truet med at landet kan bli tvunget til «å se etter nye venner og allierte». Samtidig har eksperter kalt truslene for tomme, fordi kostandene ved å forlate NATO vil være større enn ved å forbli.

Alle land kan forlate NATO ett år etter at de har varslet USA. Her spørres det om tidspunktet Tyrkia evt. varsler om å forlate alliansen, ikke tidspunktet det skjer i praksis. Det forutsettes at NATO eller USA bekrefter at de har mottatt et slikt varsel fra Tyrkia.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ja, i løpet av 2018: ____ %
 • Ja, i løpet av 2019: ____ %
 • Ja, i løpet av 2020: ____ %
 • Nei, i alle fall ikke før 2021: ____ %
Vil USA innføre straffetoll på «all» import fra Kina?

Det advares om at den pågående handelskrigen mellom USA og Kina truer global økonomisk vekst og øker den geopolitiske spenningen. Per nå har Kina innført straffetoll på import av amerikanske varer til en verdi av ca. $110 mrd. (nesten all import fra USA). USA har innført straffetoll på kinesiske varer til ca. $250 mrd. (halvparten av all import fra Kina). Etter planen USA skal øke tollsatsen fra 10 % til 25 % fra nyttår, hvis ikke landene blir enige om en handelsavtale.

Trump har også truet med å utvide straffetollen til å gjelde alle resterende kinesiske varer til en verdi av ca. $267 mrd. (se figur). Det vil i så fall tilsvare straffetoll på tilnærmet all kinesisk import, som i fjor var ca. $500 mrd. I september anslo Goldman Sachs at sannsynligheten for dette er 60 %.

Det forutsettes at straffetollen(e) som innføres berører kinesiske varer til en samlet verdi av minst $500 mrd., uavhengig av hva satsene blir og selv om noen varer blir unntatt. Svaret baseres på tidspunktet straffetollen trer i kraft, ikke når beslutningen evt. annonseres.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ja, ila. siste kvartal 2018: ____ %
 • Ja, ila. første kvartal 2019: ____ %
 • Ja, ila. andre kvartal 2019: ____ %
 • Ja, ila. tredje kvartal 2019: ____ %
 • Nei, i alle fall ikke før fjerde kvartal 2019: ____ %
Vil et digitalt angrep forårsake alvorlig forstyrrelse av norsk kritisk infrastruktur i løpet av det neste året?

Digitale angrep anses som en raskt voksende trussel. Angrep som forårsaker skader, ødeleggelser eller forstyrrer er likevel relativt sjeldne. Et eksempel er nedstengningen av en stor transformatorstasjon nord for Kiev i 2016. Kritisk infrastruktur er ifølge DSB f.eks. kraftverk, pumpestasjoner, trafikkstyring og bakkestasjoner som er nødvendige for samfunnsfunksjoner som forsyning av mat, vann og drivstoff, finansielle tjenester og elektronisk kommunikasjon.

Det forutsettes at infrastrukturen slutter å fungere normalt i minst én time, at hendelsen omtales i norske medier, og at norske myndigheter eller selskaper som er ansvarlig for infrastrukturene bekrefter at dette skyldes et digitalt angrep. Bekreftelsen må komme senest 1. oktober 2019.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ____ %