Prediksjoner: September 2018

Deltagerne har liten tro på at Georgia, Ukraina, Finland eller Sverige vil komme mye nærmere et NATO-medlemskap de neste tre årene. Georgia og Sverige anses å være de landene som med størst sannsynlighet vil få MAP-status, men bare 15 % sannsynlig for hver av dem.  Av forhåndsfavorittene til Nobels fredspris har deltagerne størst tro på UNHCR (20 %) og Kim Jong-un og Moon Jae-in (14 %), men mest sannsynlig anser de at noen andre enn de navngitte alternativene vinner (43 %).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden544
Gj.snittlig alder40.91 år
Andel fra forsvarssektoren51.7%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring34.4%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring9.87 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.6 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 3. september 2018, kl. 0900, til fredag 7. september 2018, kl. 2359. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.