Ny spørsmålsrunde: September 2018

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om Nobels fredspris, NATO-utvidelser, den russiske regjeringens støtte og den tyrkiske lira.

Runden er åpen til og med fredag 7. september Alle som registrerer seg etter mandag 3. september kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Vil Georgia og/eller Ukraina få «MAP-status» i NATO i løpet av de neste tre årene?

Membership Action Plan (MAP) er et reformprogram som NATO kan velge å tilby land som ønsker å bli medlem av alliansen. Å få «MAP-status» garanterer ikke medlemskap, men det anses som det største «hinderet» og innebærer tiltak som skal hjelpe landet med å oppfylle alle kriteriene. Montenegro fikk «MAP-status» i 2009, formell invitasjon i 2015 og ble fullverdig medlem i 2017.

Det er i dag fire partnerland som ønsker å bli NATO-medlem: Bosnia, Makedonia, Georgia og Ukraina. Bosnia og Makedonia har i dag en MAP (lyseblå), men ikke Georgia og Ukraina (grønne). Russland har vært svært kritisk til et georgisk eller ukrainsk NATO-medlemskap.

Det forutsettes at NATO offisielt tilbyr Georgia og/eller Ukraina en MAP («MAP-status»), senest 2. september 2021. Dersom den formelle prosessen for NATO-utvidelse endres betydelig før den tid, utgår spørsmålet.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen av landene: ____ %
 • Bare Georgia: ____ %
 • Bare Ukraina: ____ %
 • Begge landene: ____ %
Vil Sverige og/eller Finland få «MAP-status» i NATO i løpet av de neste tre årene?

Til forskjell fra Georgia og Ukraina har ikke Sverige eller Finland erklært at de ønsker å bli NATO-medlemmer. De anses likevel som godt kvalifiserte for «MAP-status», hvis de selv skulle ønske å få det. Et svensk eller finsk NATO-medlemskap kan få stor betydning for forholdet til Russland.

Det forutsettes at NATO offisielt tilbyr Sverige og/eller Finland en MAP («MAP-status»), senest 2. september 2021. Dersom den formelle prosessen for NATO-utvidelse endres betydelig før den tid, utgår spørsmålet.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen av landene: ____ %
 • Bare Sverige: ____ %
 • Bare Finland: ____ %
 • Begge landene: ____ %
Hvor mange tyrkiske lira (TRY) vil det koste for én amerikansk dollar (USD) om tre måneder?

Bekymring for Erdoğans grep om rentepolitikken, amerikanske sanksjoner og økte tollsatser har gjort at den tyrkiske valutaen ble kraftig svekket i august. Erdoğans har nektet for en økonomisk krise, og mener at USA har skylden.

Én amerikansk dollar (USD) kostet rekordhøye 7,21 tyrkiske lira (TRY) i august, men kursen har ligget under 5 TRY det siste året. Svaret baseres på dagskursen for én dollar 9. desember 2018, ved å se på «close»-noteringen for USD mot TRY i grafen til Reuters.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Under 3,00 TRY: ____ %
 • 3,00–5,99 TRY: ____ %
 • 6,00–8,99 TRY: ____ %
 • 9,00–11,99 TRY: ____ %
 • 12 TRY eller mer: ____ %
Hvor stor andel av den russiske befolkningen vil være fornøyd med landets regjering det neste året?

Andelen av den russiske befolkningen som er fornøyd med regjeringens arbeid («approve») har i Levadas meningsmålinger ligget på 46 % i snitt det siste året, men falt plutselig til 33 % i den siste målingen i august 2018. Dette er det laveste nivået målt siden 2006.

Svaret baseres på gjennomsnittet av andelen som svarer ja («approve») på spørsmålet «Do you approve of the activities of the Russian government?», i alle Levadas målinger f.o.m. september 2018 t.o.m. august 2019.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Under 30 %: ____ %
 • 30,00–39,99 %: ____ %
 • 40,00–49,00 %: ____ %
 • 50,00–59,00 %: ____ %
 • 60 % eller mer: ____ %
Hvem vinner Nobels fredspris 2018?

Fredag 5. oktober annonseres vinneren av Nobels fredspris 2018. Alternativene under er hentet fra listen over de åtte største favorittene på betting-siden SkyBet.com, per 31. august 2018.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Donald Trump sammen med andre: ____ %
 • Kim Jong-un og Moon Jae-in (Sør-Koreas president): ____ %
 • Donald Trump alene: ____ %
 • FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR): ____ %
 • Angela Merkel: ____ %
 • Carles Puigdemont (tidl. regionpresident i Catalonia): ____ %
 • Novaya Gazeta (russisk opposisjonsavis): ____ %
 • Pave Frans: ____ %
 • Andre kombinasjoner/ingen av de nevnte: ____ %