Månedlige arkiver: september 2018

Nytt svar: Sverigedemokraterna tredje største parti

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor godt vil Sverigedemokraterna (SD) gjøre det i Riksdagsvalget?

  • Litt over halvparten (55,8 %) av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
  • Ingen av deltagergruppene traff i snitt bedre enn Apen, men ikke-ekspertene, kvinner og aldersgruppen 40-49 år traff bedre enn resten.
  • Deltagerne fra Forsvarets fellestjenester og Justisdepartementet traff i snitt best, mens alle andre traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Deltagerne fra Luftfosvaret, Hæren og UiO traff dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Sverigedemokraterna tredje største parti

Prediksjoner: September 2018

Deltagerne har liten tro på at Georgia, Ukraina, Finland eller Sverige vil komme mye nærmere et NATO-medlemskap de neste tre årene. Georgia og Sverige anses å være de landene som med størst sannsynlighet vil få MAP-status, men bare 15 % sannsynlig for hver av dem.  Av forhåndsfavorittene til Nobels fredspris har deltagerne størst tro på UNHCR (20 %) og Kim Jong-un og Moon Jae-in (14 %), men mest sannsynlig anser de at noen andre enn de navngitte alternativene vinner (43 %).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: September 2018

Nytt svar: Ingen dødelige angrep fra høyreekstreme i Vest-Europa

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange dødelige angrep vil høyreekstreme gjennomføre i Vest-Europa i løpet av de neste seks månedene?

  • Et knapt flertall (50,4 %) av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning (apen).
  • Halvparten av forsvars- og fagmiljøene traff i snitt bedre enn apen. Deltagerne fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter, Forsvarets fellestjenester og UiO traff i snitt best, mens deltagerne fra Forsvarsstaben, Forsvarets logistikk og Justisdepartementet bommet mest.
  • De yngste deltagerne, forskere, offiserer (OF1-4) og de med høyest utdanningsnivå traff i snitt best, mens alle andre deltagergrupper traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning. Eksperter traff i snitt dobbelt så dårlig som ikke-eksperter.

Fortsett å lese Nytt svar: Ingen dødelige angrep fra høyreekstreme i Vest-Europa