Prediksjoner: August 2018

60 % sannsynlig at den russiske grunnloven vil bli endret slik at Putin kan fortsette med mer makt enn han kan i dag, 30 % sannsynlig at Demokratene får flertall i begge kamre og 39 % sannsynlig at Storbritannia får en ny statsminister i løpet av neste år.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden567
Gj.snittlig alder41.41 år
Andel fra forsvarssektoren51.3%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring32.8%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring9.66 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.6 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 6. august 2018, kl. 0900, til fredag 10. august 2018, kl. 2359. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.