Ny spørsmålsrunde: August 2018

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om mulige endringer i Russlands grunnlov, kongressvalget i USA, Theresa Mays fremtid, oljeprisen og dødelige hendelser i Hormuz-stredet.

Runden er åpen til og med fredag 10. august. Alle som registrerer seg etter mandag 6. august kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

Vil den russiske grunnloven endres før 2021, slik at Putin kan fortsette i en lederrolle etter siste presidentperiode?

Russlands grunnlov tillater ikke at en president sitter i mer enn to perioder på rad. Putins inneværende periode (2018-2024) er hans andre og dermed siste. Det spekuleres i om grunnloven vil bli endret, slik at Putin kan fortsette som president eller i en annen posisjon med større formell makt enn han kan med dagens lover. Eksempler på slike endringer er å fjerne begrensningen på antall perioder (som Jinping gjorde i Kina) eller å opprette nye posisjoner med mer formell makt enn i dag (slik Erdogan gjorde med presidentembetet i Tyrkia), men det kan også skje på andre måter.

Det forutsettes at det vedtas en endring av den russiske grunnloven senest 31. desember 2020 og at endringen omtales av eksperter i vestlige media som en mulighet for at Putin kan fortsette i en lederrolle utover 2024, uavhengig av om Putin sier han vil benytte seg av den eller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ____ %
Hvilket parti vil få flest seter i Kongressen etter mellomvalget i 2018?

Kongressen er USAs lovgivende forsamling og består av to kamre: Senatet og Representantenes hus. 6. november avholdes det mellomvalg i USA, der 34 av 100 seter i Senatet og alle 435 seter i Representantenes hus skal velges. I dag har Det republikanske partiet flertall i begge kamre. Dersom Det demokratiske partiet får flertall i ett eller begge kamre, kan det f.eks. åpne for ytterligere granskninger av Trump-administrasjonen.

Svaret baseres på antallet representanter hvert parti får valgt inn i hvert kammer. Hvem de uavhengige kandidatene velger å støtte eller den reelle maktbalansen med sympatisører etter valget, spiller ingen rolle. Dersom det blir helt likt (50/50) i Senatet, utgår spørsmålet.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Republikanerne får flertall i begge kamre: ____ %
 • Demokratene får flertall i begge kamre: ____ %
 • Republ. vinner Senatet, mens demokratene Huset: ____ %
 • Republ. vinner Huset, mens demokratene Senatet: ____ %
Når vil Storbritannia eventuelt få en ny statsminister?

Storbritannias statsminister Theresa May har vært i hardt innenrikspolitisk vær de siste månedene. Etter planen skal landet forlate EU 29. mars 2019. Neste britiske valg skal avholdes senest mai 2022.

Svaret baseres på tidspunktet en annen person enn May har første dag som britisk statsminister, uavhengig av årsak. Midlertidige fravær (f.eks. sykdom) og stedfortredere, teller ikke. En ny regjering der May fortsetter som statsminister, teller ikke som en ny statsminister.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • I løpet av 2018: ____ %
 • I løpet av 2019: ____ %
 • I løpet av 2020: ____ %
 • Ikke før 2021: ____ %
Hva vil den gjennomsnittlige oljeprisen være de neste fire månedene?

Oljeprisen har stor betydning for økonomien og forsvarsrammene i både Norge og Russland.

Med «oljeprisen» menes det her Europe Brent Spot Price FOB, som rapporteres av US Energy Information Administration (EIA). Svaret baseres på gjennomsnittet av oljeprisen for hver dag i perioden f.o.m. 6. august 2018 t.o.m. 5. desember 2018.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Mindre enn $60: ____ %
 • $60,00-$69,99: ____ %
 • $70,00-$79,99: ____ %
 • $80,00-$89,99: ____ %
 • $90 eller mer: ____ %
Hvor mange dødelige hendelser som involverer iranske og et annet lands militære styrker vil skje i Hormuz-stredet det neste året?

Etter at USA trakk seg fra atomavtalen i mai har Iran truet med å stenge Hormuz-stredet, som er en viktig transportrute for olje fra flere land. Dette er ikke første gang Iran har truet med å stenge stredet, men trusselen kan bidra til å holde oljeprisen oppe og øke faren for væpnet konfrontasjon.

Svaret baseres på antall hendelser i, over eller i kystnære strøk rundt Hormuz-stredet, der minst én person fra Irans eller et annet lands militære styrker dør. Dette inkl. både intenderte hendelser (f.eks. angrep) og ikke-intenderte (f.eks. ulykker), men det må involvere militære styrker fra Iran og et annet land. Hendelsene må skje senest 6. august 2019 og rapporteres om i vestlige medier senest 20. august. Hvis det skjer ulike hendelser flere steder samtidig, teller hver lokasjon som én hendelse.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen hendelser: ____ %
 • 1-2 hendelser: ____ %
 • 3-4 hendelser: ____ %
 • 5 hendelser eller mer: ____ %