Prediksjoner: Juli 2018

46 % sannsynlig at Kim Jong-un og Trump ikke vil besøke hverandre i løpet av det neste året. 61 % at Sverigedemokraterna vil bli det største eller nest største partiet i Sverige etter valget i september. 60 % sannsynlig at Norge vil bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd (2021-2022).

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden592
Gj.snittlig alder41.78 år
Andel fra forsvarssektoren50.2%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring31.4%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring10.56 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.6 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god

NB! Pga. sommerferien mangler det noen besvarelser fra graderte forsvarsmiljøer. Disse vil være inkludert når et spørsmål blir avgjort.

Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 2. juli 2018, kl. 0900, til fredag 13. juli 2018, kl. 2359. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.