Nytt svar: Ingen nye dronesverm-angrep fra ikke-statlige aktører

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor mange «dronesvermangrep» vil ikke-statlige aktører bli anklaget for å stå bak de neste fire månedene?

 • Et lite flertall av deltagerne (57 %) traff bedre enn tilfeldig gjetning (Apen).
 • Grenaderer/konstabler, forskere og eksperter traff i snitt best, mens de eldste aldersgruppene og begge offisersgruppene traff dårligst, også i snitt dårligere enn Apen.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarets personell- og vernepliktssenter og Forsvarsdepartementet traff i snitt best, mens deltagerne fra Heimevernet, NTNU og Sjøforsvaret traff dårligst.

Om spørsmålet og svaret
Publisert05. februar 2018
SpørsmålHvor mange «dronesvermangrep» vil ikke-statlige aktører bli anklaget for å stå bak de neste fire månedene?
Svaralternativer1: Ingen, 2: 1-3 angrep, 3: 4-6 angrep, 4: 7 angrep eller mer
Riktig svar1: Ingen
Antall deltagere620

Kilde: Ingen troverdige rapporteringer i vestlige medier om drone-svermangrep fra ikke-statlige aktører i perioden f.o.m. 5. februar t.o.m. 4. juli 2018, som oppfyller alle kriteriene i spørsmålet.

Vurdering:

 • Det har blitt rapportert om flere droneangrep fra Houthi-opprørsstyrkene i Jemen de siste månedene, men de fleste har bare involvert én drone. Bare ett av tilfellene kan ha møtt spørsmålskriteriene, da Houthi-styrker skal ha angrepet et Patriot luftvernmissilsystem med “en sverm av UAVer” 23. februar. Hovedkilden til hendelsen er imidlertid al-Masirah, som er en Houthi-eid TV-kanal. Denne rapporteringen har har blitt gjengitt i en artikkel av en annen, ikke troverdig kilde. Hendelsen har blitt nevnt på noen vestlige nettsteder, men da med henvisning til forrige nevnte artikkel. Troverdige kilder har skrevet om at Houthi-styrker skal ha brukt droner mot droner på samme måte tidligere år, men ikke i sammenheng med denne siste hendelsen. Antallet droner som skal ha vært involvert i angrepet 23. februar er heller ikke omtalt noen steder, hverken totalt eller mot hvert mål (minst tre droner per angrepslokasjon). Hendelsen 23. februar regnes derfor ikke for å ha møtt kriteriene for dette spørsmålet.
 • Ellers har det blitt rapportert om kriminelle som brukte droner til å overvåke FBI ifm. en gisselsituasjon i USA, men denne hendelsen møtte heller ikke kriteriene i spørsmålet (ikke bevæpnet).

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?

Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

Et flertall av deltagerne (57 %) traff bedre enn Apen på dette spørsmålet. Medianen av alle deltagernes Brier score var 0,043 bedre enn Apens.

Hvilke deltagere traff best?

24 deltagere kom på delt 1. plass, så ingen navngis. 2 av disse deltagerne er nå blant de 100 beste sammenlagt. 0 av dem rykket opp til topp 100 som følge av dette spørsmålet.

Lurer du på om de som havnet øverst alltid er like gode? I resultatlisten nederst i  innlegget kan du også se den sammenlagte plasseringen til alle deltagerne som havner på 1. plass.

Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?

Hvilke grupper deltagere traff best?

Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.