Ny spørsmålsrunde: Juli 2018

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om gjensidige besøk mellom Trump og Jong-un, Sverigedemokraternas størrelse etter valget, muligheten for eskalering i Øst-Ukraina, nordmenns syn på NATO-øvelser og trening i Norge og Norges kandidatur til FNs Sikkerhetsråd.

Siden det er sommerferie er runden åpen i to uker – til og med fredag 13. juli. Alle som registrerer seg etter mandag 2. juli kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen inntil runden stenges.

1. Vil Donald Trump og/eller Kim Jong-un besøke hverandre det neste året?

Etter møtet i Singapore skal Donald Trump og Kim Jong-un ha invitert hverandre på besøk til sine respektive hjemland. Begge skal ifølge det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået ha akseptert invitasjonene. Det forutsettes at et offisielt besøk av Jong-un til USA og/eller Trump til Nord-Korea finner sted senest 1. juli 2019 (norsk tid). Møter mellom de to i andre land, teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Begge vil besøke hverandre: ____ %
 • Bare Trump vil besøke Nord-Korea: ____ %
 • Bare Jong-un vil besøke USA: ____ %
 • Ingen av dem vil besøke hverandre: ____ %
2. Hvor godt vil Sverigedemokraterna (SD) gjøre det i Riksdagsvalget?

9. september 2018 avholdes valg til den svenske nasjonalforsamlingen, Riksdagen. Oppslutningen til det nasjonalistiske og innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna (SD) kan bli avgjørende for stabiliteten i svensk politikk. Ved forrige valg (2014) ble SD Sveriges tredje største parti med 12,9 % av stemmene, bak regjeringspartiet Socialdemokraterna (S) som ble størst (31 %) og Moderaterna (M) som ble nest størst (23,3 %).

Svaret baseres på den prosentvise oppslutningen SD får ved Riksdagsvalget. Dersom SD får lik oppslutning (inkl. to desimaler) med et annet parti, utgår spørsmålet.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • SD vil bli største parti: ____ %
 • SD vil bli nest største parti: ____ %
 • SD vil bli tredje største parti: ____ %
 • SD vil bli fjerde størst eller mindre: ____ %
3. Hvor mange ganger ut året vil det bli rapportert om minst 15 ukrainske militære drepte på én uke?

Fra konflikten begynte i april 2014 har over 10,000 mennesker blitt drept i Øst-Ukraina. De fleste ble drept i løpet av det første året. Fra midten av 2015 har konflikten utviklet seg til en stillingskrig med langt færre drepte.

Hver uke rapporterer UCMC hvor mange ukrainske militære som har blitt drept siden sist. Så langt i 2018 har det på det meste blitt rapportert om 4 drepte på én uke og på det minste 0. En uke med 15 eller flere drepte vil derfor representere en eskalering av konflikten.

Svaret baseres på det totale antallet uker, der UCMC har rapportert om minst 15 ukrainske militære drepte, fra uke 27 (2. juli) og ut året.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen uker: ____ %
 • 1-3 uker: ____ %
 • 4-6 uker: ____ %
 • 7 uker eller mer: ____ %
4. Vil færre, flere eller omtrent like mange være positive til at andre NATO-land trener og øver i Norge i 2019 sammenlignet med i år?

Dagens regjering ønsker mer alliert øving og trening i Norge. I høst skal NATO også gjennomføre den største øvelsen i Norge siden den kalde krigen, der det vil komme 40,000 soldater fra 30 land. Hensikten er blant annet å øve på alliert støtte til Norge i en krigssituasjon.

Et av spørsmålene i Forsvarets årlige innbyggerundersøkelse er: «Hvor positiv eller negativ er du til at andre NATO-land trener og øver i Norge?». I år svarte 65 % at de var enten «meget» eller «ganske» positiv. I 2017 var det til sammen 67 % som var positive, mens det i 2016 var 71 %.

Svaret baseres på den totale andelen respondenter som svarer at de er «meget» eller «ganske» positive på det aktuelle spørsmålet i Forsvarets innbyggerundersøkelse i 2019.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Færre (under 60 %): _____ %
 • Ca. like mange (60-69 %): _____ %
 • Flere (70 % eller mer): _____ %
5. Vil Norge bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd (2021–2022)?

I løpet av 2020 skal det velges fem ikke-permanente medlemmer av FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Norge lanserte sitt kandidatur i juni 2018.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ____ %